Publicerat 2020-01-03 09:30

Hög tid att motionera!

Inte bara som en följd av eventuella nyårslöften, utan även för att styra hur DU vill att Polisförbundet ska göra mest medlemsnytta!


Demokratin är grundläggande inom Polisförbundet. Ett av förbundets sätt att ta medlemsviljan till vara är möjligheterna för alla medlemmar i förbundet att motionera till de olika nivåerna inom förbundet. Här kan du läsa om hur det går till, och vilka tidsgränser som gäller!

Polisförbundet påverkar arbetsgivaren och politiker på olika nivåer.

Alla aktiva medlemmar samt studerandemedlemmar kan vara med och påverka genom att skriva en motion till Årsmötet/Stämman/Kongressen.

Motioner till Regionstämman, (tidigare Förbundsområdesstämman) skall vara inlämnade innan förbundsregionen 1 februari.

Motioner till Kongressen
Kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas vartannat år. Nästa gång är 22-24 september 2020. Kongressen har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner.

1 april 2020 är sista dagen för motioner att ha inkommit till förbundskansliet. Motioner som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande kongress. Det är så klart lämpligt att skriva om lokala frågor till förbundsområdets årsmöte, om regionala till förbundsregionens stämma och nationella till kongressen.

Men om Du skriver en nationell motion (exempelvis om högre polislöner) till förbundsområdet, kan det årsmötet ställa sig bakom och vidarebefordra till regionen som kan bifalla och skicka motionen som sin till kongressen...

Din motion kan handla om i princip vad som helst som rör Polisen eller Polisförbundet. Vanligen kan motionerna delas in i ett antal teman:
  • Lön och lönebildning, t.ex. lönenivåer för olika grupper, OB-ersättning.
  • Allmänna anställningsvillkor, t.ex. semester, skiftarbete.
  • Förbundsinterna frågor, t.ex. medlemsinflytande, försäkringar.
  • Arbetsmiljö, t.ex. uniform och utrustning, villkor vid arbetsskada.
  • Trygghet, t.ex. rättshjälp.
Tänk på följande när du skriver en motion:

Börja med en rubrik som beskriver vad din motion handlar om.

Tänk över vilken nivå din motion riktar sig till Förbundsområde/Region/Nationell nivå.

Formulera sedan i klartext det du upplever som ett problem och vad du vill att Polisförbundet ska göra åt det.

Ett sätt är att börja med hur det har varit, hur det är och avsluta med hur du vill att det skall bli. Anför bestickande argument. Tänk över om frågan är lokal, regional eller nationell.

Skriv så kortfattat som möjligt utan att förlora argumenten, och håll dig till ämnet.

Om du har flera förslag skriver du gärna flera motioner. Annars kan attsatserna delas upp i olika ämnesområden.
Avsluta med en eller flera att-satser för att tydliggöra vad du vill:

”Jag föreslår därför att Årsmötet/Stämman/Kongressen beslutar att…”.

Lägg lite extra tid på detta, så att det inte kan råda några tvivel om vad du vill uppnå. Åtskilliga motioner blir avslagna eftersom attsatserna kan misstolkas – och då blir motionen enklare att argumentera mot.

Ange ditt namn, adress och telefonnummer. Om ni är flera medlemmar som står bakom motionen, kan ni ange allas namn. (Endast medlemmar har motionsrätt)

Mer tips om hur du skriver en vinnande motion kan du få i Polistidningen, där kanslichefen på Polisförbundet, Björn Kellerth reder ut begreppen.

Besluten på Kongressen fattas i plenum – det vill säga när hela kongressen är samlad i september. Men först delar ombuden upp sig i olika grupper som ägnar några timmar åt att diskutera motioner som rör olika teman – till exempel lön, arbetsmiljö, yrkespolitik och interna frågor. Dessa områdesvisa diskussioner på kongressen kallas för tematorg.
Tematorgen är avsedda att skapa större utrymme för diskussion och debatt innan beslut fattas.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994