Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-05-04 09:40

Motstånd mot att ge poliser kränkningsersättning

Blåljus har flera gånger uppmärksammat hur poliser som  blir utsatta för våld, hot eller kränkningar i tjänsten inte anses kränkta. Just för att de är poliser eller på grund av andra (konstruerade) omständigheter. Riksdagen har tillkännagivit att de önskar se en ändring, något som S, V och Mp sade nej till.

Ett par upprörande fall kan läsas i nya numret av tidningen POLISEN, sid 14 - 15.

Padma Schrewelius
skriver klokt i Dalarnas Tidning om problematiken, och nämner ett av de mest upprörande fallen, där det faktum att angreppet skedde i en utsatt förort (Tensta) gjorde att det inte ansågs kränkande:

"Signalen en sådan dom sänder ut är att poliser som arbetar i utanförskapsområden ska stå ut med mer våld.


Egentligen borde vi ha ett rättsväsende som markerar att det är aldrig är acceptabelt att bruka våld mot polisen."


Padma avslutar sin ledare med orden:

 

"Det är mycket prat från regeringen om satsningar på polisen genom att utöka kåren. Men flykten från poliskåren har pågått länge och det borde vara en angelägenhet från politiskt håll att hindra att kompetent och erfaren personal slutar.

 

Att ta polisernas arbetssituation på allvar borde vara en lika hög prioritet."


Professorn i Civilrätt, Mårten Schultz skriver i SvD om hur ärendet hanterats i riksdagen och hur Regeringen motiverar sin ståndpunkt. Mårten konstaterar att Regeringen i sin motivering till att motsätta sig Riksdagens initiativ, menar att frågan bör avvakta i väntan på Blåljusutredningens resultat. Men som professorn skriver:


"Blåljusutredningen har i uppgift att undersöka möjligheterna att skärpa straffen för brott mot till exempel poliser.

 

Däremot har regeringen inte gett utredningen mandat att se över kränkningsfrågan. Polisers rätt till skadestånd är inte föremål för Blåljusutredningens undersökning. Motiveringen är därför märklig.

 

Men om regeringspartierna i sak inte gör någon annan bedömning – det vill säga om regeringen också vill minska särbehandlingen av poliser – är det ju en enkel sak för regeringen att ge utredaren i uppdrag att även titta närmare på denna fråga."

 

I går, konstaterar en av experterna i Blåljusutredningen, Bengt Ivarsson, som även är ordförande i Advokatsamfundet, på Twitter att det är korrekt att "vi i Blåljusutredningen inte fått i uppdrag att titta på kräkningsersättningen till poliser m fl."


Så frågan vad som är regeringens (och Vänsterpartiets) ståndpunkt beträffande vad som kan kränka en polis tycks ännu en aning oklar...


Tommy Hansson

 

 

 

 

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994