Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-08-20 07:50

Mycket mer pengar till polisen i höst?

Blåljus behöver efter denna vecka knappast betona hur illa det ser ut med skjutningar mellan olika grupperingar i Sverige. Skjuts det på en plats ena dagen, kommer hämden inom kort på en annan ort. Till det kommer att terrorhotet i Europa dessvärre kvarstår eller ökar ytterligare.

Även om det är helt vanliga poliser i yttre tjänst som får ta den första stöten vid våldsdåd, innebär de även mycket stor belastning på utredningsresurser. Terrordådet på Drottninggatan innebar exempelvis en mycket stor och kostbar kraftansträngning både för yttre poliser och för utredare. När polisen blir så ansträngd i förhållande till resurserna, innebär det otrevliga prioriteringar - Villket polisarbete ska inte utföras?

Polisen i Stockholmsregionen har flaggat för att även den behöver förstärkas, genom att rekrytera poliser från övriga landet. Vilket dock kan vara svårt med löneläge i förhållande till bostadspriser. I Malmö beskrivs en kritisk situation, trots att området fått nationella förstärkningar. Det räcker inte till. I Region väst, beskriver polischefen Erik Nord på sitt sedvanliga oförblommerade sätt vad som blir konsekvenserna när de allra grövsta brotten prioriteras. Det blir ännu glesare med poliser på den redan glesbefolkade landsbygden. Det kan både innebära en arbetsmiljörisk, samt att polisen inte hinner fram på akuta ärenden.

Den pressade situation som polisen har idag, i Sverige, har att göra med den politiska enigheten (mellan regeringen och alliansen) som fanns 2015 om att polisen skulle genomföra omorganisationen utan resurstillskott. Det talades rent av om att polisen skulle ha ett överskott och att omorganisationen skulle ge stora effektivitetsvinster. Som om alla poliser plockade navelludd innan omorganisationen. Nu har verkligheten kommit ifatt, och alla inser att polisen behöver mer resurser, snabbt. Rikspolischefen beskriver i sitt veckobrev, de utmaningar som polisen har att hantera och att han för en dialog med regeringen om hur polisen ska klara av det.

Den ansvarige ministern, Morgan Johansson, öppnar nu för mer resurser än vad som förespeglats tidigare. Han intervjuas i SvD, och säger:

"Ökade resurser till polisen är en av våra viktigaste prioriteringar i höstens budgetförhandlingar. Jag har stora förhoppningar att vi kommer kunna leverera det. Vi har rätt mycket pengar i statskassan just nu".

Johansson vill att de tillskjutna att medlen ska förstärka polisens ”generella kapacitet”. Men också gå till att vidareutbilda poliser och behålla de poliser som redan finns.

 

– Det finns en kritik från många håll, och en känsla av att man inte vill stanna i yrket. Det tar jag på väldigt stort allvar. Den tiden är förbi när staten kunde räkna med att när väl poliser är utbildade så kommer de stanna kvar resten av sina yrkesliv.


Alltså tre upptäckter.


1. Sverige behöver behålla sina poliser!

2. Sverige behöver få tillbaka poliser som lämnat yrket.

3. Polisen i Sverige behöver mer resurser för att klara en grövre brottslighet.


Och till det finns det "rätt mycket pengar"...


Blåljus kommer att nagelfara budgeten i höst, för att se hur prioriterad polisen blir i förhållande till andra utgiftsposter  som ju även de är angelägna eller nödvändiga. Men utan lag och ordning, riskeras den tillit och trygghet som varit kännetecknande för Sverige som välfärdsnation... Det är även av ett demokratiskt intresse att polisen under valåret 2018 har resurser att säkra det demokratiska samtalet - polariseringen i politiken gör att även det tar alltmer resurser.


Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994