Blåljusutredningen föreslår inte några förändringar av kränkningsersättningen till poliser. Däremot föreslår de att polisers utsatthet för brott och hur sådan brottslighet påverkar enskilda poliser utreds vidare för att hitta vägar fram som stärker polisers rätt till kränkningsersättning. De vill att Polisförbundet involveras i arbetet, vilket framgår av det slutbetänkande som i dag överlämnades till regeringen.

 

– Självklart hade jag önskat konkreta förslag på hur polisers rätt till kränkningsersättning ska kunna stärkas. Jag hoppas nu att regeringen tillsätter en utredning kring alla former av kränkningar mot poliser och jag välkomnar förslaget om att Polisförbundet ska vara involverade i arbetet. Det måste till en tydligare markering från samhället att det inte är acceptabelt med någon form av kränkning mot poliser när de gör sitt jobb, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Blåljus kan bara hålla med. Den nyvalda styrelsen i Polisförbundet som Lena Nitz leder har dessutom fått ett tydligt uppdrag genom beviljade motioner att förbättra polisers möjlighet att få ut skadestånd. Idag förekommer det att kriminellas och andras ovilja eller oförmåga att göra rätt för sig drabbar enskilda poliser ekonomiskt. För något som poliserna blivit utsatta för i statens tjänst. Där borde staten självklart ta sitt ansvar på samma sätt som för alla andra brottsoffer. Staten har ju dessutom ett särskilt ansvar i sin roll  som arbetsgivare just för poliser...

 

Polistidningen har gjort en ambitiös sammanställning av årets beviljade motioner, och se särskilt motion nr 5, 54 och 59.


Oavsett vilken regering som kommer till makten när dammet efter valkampanjerna lagt sig, är det dags att ta sitt ansvar för att minska Sveriges poliskårs utsatthet! Polisförbundet har gjort sina val, nu återstår politiken!


Tommy Hansson