Publicerat 2018-09-14 09:00

Nationell strategi mot utsatta områden

Som bekant har utvecklingen i utsatta förortsområden pågått i årtionden, alltmedan olika satsningar från samhället avlöst varandra och antingen visat sig verkningslösa eller fungerat och därför lagts ned. Nu tar Polismyndigheten nya tag, och Blåljus hoppas att det blir en långsiktig och fungerade verksamhet med tillräckliga resurser för att vända en oroväckande utveckling.


"En närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan. Det är huvudinriktningarna i polisens nya strategi för arbete i utsatta områden.

 

Cirka 600 000 personer, eller sex procent av Sveriges befolkning lever idag i utsatta områden, det vill säga områden som präglas av låg socioekonomisk status, kriminell påverkan på lokalsamhället, allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande extremism. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar också att otryggheten är större bland kvinnor i utsatta områden och att barn i tidig ålder kommer i kontakt med kriminella aktörer.

 

– Polisen står fast vid att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige. Det betyder att vi alla, inte minst andra myndigheter och kommuner, måste arbeta gemensamt, med full kraft och energi mot samma mål, säger Håkan Wall på nationella operativa avdelningen (Noa).

 

Jämställdhets- och barnperspektivet viktigt

Strategin är framtagen av Noa i nära samverkan med de lokalpolischefer som har ansvar för ett eller flera utsatta områden. Syftet med strategin är att ange hur polisen ska arbeta i utsatta områden för att stävja en fortsatt negativ utveckling och för att säkerställa och förbättra det långsiktiga arbetet. En huvudinriktning i strategin är samverkan eftersom problematiken i dessa områden kräver krafttag från hela samhället. I arbetet ingår därför ett långsiktigt förebyggande och repressivt arbete i nära samverkan med andra relevanta samhällsaktörer. Givet problembilden är jämställdhets- och barnperspektivet också en viktig del i arbetet framåt.

 

– Arbetet måste vara både kort- och långsiktigt. Polisen ska fortsätta att kraftsamla mot de redan kriminella, samtidigt får vi inte glömma det långsiktiga perspektivet med förebyggande åtgärder så att barn och unga inte ser kriminalitet som ett alternativ, säger Håkan Wall.


Följer upp utvecklingen varje år

Med utgångspunkt i strategin och den lokala problembilden i varje enskilt område kommer alla polisregioner och nationella avdelningar ta fram handlingsplaner. Utvecklingen i områdena ska följas upp årsvis."

 

Strategi för arbete i utsatta områden

Nationell lägesbild om utsatta områden

 

Information från Polisen.se

 

 

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994