Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-08 13:50

#nödvärn på RPC agenda

Än en gång förser oss Rikspolischef Dan Eliasson med information om vad som upptar hans tankar och dagar. Tre ämnen är på tapeten för hans veckobrev, och det handlar om uppropet #Nödvärn, säkerhet i arrester och effektiva och säkra IT-system. Kanske skriver han några rader om Polislönelyftet i nästa veckobrev som julklapp?

Högste chefen har planerat in ett möte med uppropets initiativtagare och säger att han ser fram emot att höra deras tankar om vad Polismyndigheten bör göra. RPC fortsätter i sitt veckobrev:

"Insatser krävs

Nationella polisledningen har diskuterat denna fråga i flera olika sammanhang under hösten. Bland annat vid chefsmötet med våra 200 högsta chefer, vid insynsrådet, på våra ledningsgruppsmöten och i samtal med arbetstagar- och skyddsorganisationerna både nationellt och i alla regioner.

 

De senare ska träffa hela ledningsgruppen nästa vecka. Vid ett uppföljningsmöte innan jul ska vi diskutera vilka åtgärder vi behöver vidta tillsammans. När detta publiceras sitter jag också i ett möte med polisens etiska råd, där jag har tagit initiativ till att diskutera denna fråga. När vi beslutar om vägen framåt finns några viktiga vägval att fundera över.

 

En fråga är om åtgärderna enbart ska handla om sexuella trakasserier eller ska ta sikte på all kränkande särbehandling? En annan är om vi ska arbeta i befintliga strukturer eller om det behöver skapas några nya mekanismer? Här finns naturligtvis många idéer, men innan vi beslutar det ska vi samla på oss så mycket information som möjligt. Det ökar möjligheterna att fatta kloka beslut som varaktigt minskar sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom polisen. För det krävs förändringar och förstärkta insatser."


Blåljus har ingen insyn i uppropets detaljer. Visst skulle vi önska, att Polisen vore förskonade från liknande skrämmande berättelser som förekommer i så många andra delar av samhället. Men det är sannolikt dessvärre en utopi. Därför välkomnar vi att även Rikspolischefen tar problemen på allvar, varje sexuell kränkning eller övergrepp inom vår verksamhet är så klart ett för mycket.


Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994