Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-29 11:20

Ny lag om misstänktas åldersbedömingar

Sedan ett antal rättsfall, där de misstänktas ålder var starkt ifrågasatta, vilket ledde till avsevärt lägre straff än annars hade utdömts, beslutade Regeringen om att ge rättsväsendet ett nytt verktyg. Och snabbt skulle det gå. Nu ser vi resultatet, från den 1 juli blir det möjligt att göra kroppsbesiktning på misstänkta för att fastställa oklar ålder.

Det förekommer som bekant allt oftare allt grövre brott bland allt yngre gärningsmän. Bland en del av dessa finns personer vars ålder aldrig utretts ordentligt. Därav lagändringen, särskilt sedan HD förklarat att gällande lag innebar att åldersbestämningar endast kunde bli aktuella för att utreda själva brottet, inte för att utreda straffvärde eller straffmyndighet.

15, 18 eller 21 år? Nu blir det lättare för polisen att avgöra åldern på en misstänkt. Den 1 juli träder en ny lag om rättsmedicinsk åldersbedömning i kraft.

 

Lagen träder i kraft den 1 juli 2017. Den regleras i 28 kap. 12 § första stycket 3 i Rättegångsbalken: Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas ”för utredning om hans eller hennes ålder, om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt”.

 

Att veta åldern på en misstänkt gärningsman har betydelse, bland annat för häktning, användande av tvångsmedel och straffpåföljd, noterar Polismyndigheten på Intrapolis.  

– Rättsmedicinsk åldersbedömning är ett viktigt verktyg som polisen nu får tillgång till.  Tidigare har polisen i första hand utgått från de uppgifter som den misstänkte lämnat och som utredarna har lyckats få fram, säger en av poliserna tagit fram rutinerna tillsammans med Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket.


En rättsmedicinsk åldersbestämning ska inte beslutas om slentrianmässigt utan alltid föregås av en behovs - och proportionalitetsbedömning samt konsekvensanalys utifrån barnkonventionens stadgar, konstaterar en kammaråklagare på Intrapolis


På Intrapolis finns även instruktioner för polis som kan komma att medverka om tvång behövs, som exempelvis tar upp hur polisers medverkan i undersökningstillfället, bland annat med hänsyn taget till strålskyddssäkerhet. Det finns även ett antal andra skyddsaspekter som Polisförbundets skyddsorganisation lyft inför den nya lagens ikraftträdande. Där finns även en manual över vilka åtgärder som skall göras innan en medicinsk åldersbedömning blir aktuell.

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994