Publicerat 2019-10-16 08:40

Ny uniform för Polisförbundet

Polisförbundet, till startsidan

Efter 20 år har Polisförbundet bestämt sig för att byta utseende på sin grafiska profil, vilket innebär ny logotyp och nytt utseende på informationsmaterial med mera. Bakgrunden är bland annat att den gamla logotypen upplevts som plottrig, särskilt i nya digitala miljöer.


Nytt visuellt utseende

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som jobbar för att alla poliser i Sverige ska få de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb för allas trygghet. Vår vision är ”En poliskår uppskattad och respekterad av alla”. För att nå dit behöver vi vara professionella, engagerade och konstruktiva. Dessa kärnvärden ska genomsyra hela vår verksamhet och även avspeglas i vår visuella identitet.

 

Uppdaterad logotyp

I vår nya logotyp har eklöven fått en mer framträdande plats. Eklöven är en återkommande symbol i polisiära sammanhang som står för styrka, mod och det beständiga – precis som poliskåren.

 

Den blågula yin-yang-symbolen har funnits med ända sedan 1903 då Polisförbundet bildades. Den representerar balans mellan motsatserna, en strävan som sammanfattar både det polisiära och det fackliga uppdraget. I den nya logotypen lever den symboliken vidare genom eklövens formation.

 

Formationen visar att vi även är i rörelse – att vi utvecklas i takt med tiden och med omvärlden.

 

Därför ändrar vi logotyp och grafisk profil

Att vi nu ändrar profil och logotyp beror på fler saker. På Polisförbundets kongress 2019 antogs en ny varumärkesplattform som ska genomsyra all vår verksamhet och kommunikation. Därför gjorde vi även en översyn av vår visuella identitet.

 

En annan anledning till att vi uppdaterat vår logotyp är att det helt enkelt var dags efter 20 år. Mycket har hänt i omvärlden och hur vi kommunicerar så vi behövde en logotyp som fungerar bättre i nya digitala kanaler.

 

 

Arbetsprocess med många inblandade

Arbetet har varit omfattande och föregåtts av flera undersökningar om hur Polisförbundets logotyp och profil uppfattades av olika – och för oss betydelsefulla – målgrupper. Under hela processen har en referensgrupp från Polisförbundet varit delaktig i arbetet. Medlemmar har fått komma till tals i enkätundersökningar och fokusgrupper. Slutligen var det en enig förbundsstyrelse som sa ja till Polisförbundets nya visuella identitet.

Med det samlade arbetet i ryggen är vi nu glada och stolta att kunna presentera den profil som visualiserar Polisförbundets vision:

 

En poliskår uppskattad och respekterad av alla!


Blåljus kommer att uppdatera vår förstasida med den nya logotypen efterhand.


Förbundsregion Stockholms logotyp är uppdaterad i samband med polisreformen 2015, och det finns för närvarande inga planer på att byta ut den.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994