Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-20 14:00

Nya påföljder för kriminell ungdom

Ett problem som många poliser upplevt, är att allt fler ungdomar begår allt grövre brott. Till det kommer att åldern på gärningsmännen kan vara oklar. Nu föreslår regeringen ett par nya påföljder för ungdomar mellan 15 och 17 år gamla. Som tidigare är personer yngre än 15 år inte straffmyndiga.

De nya påföljderna kallas ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Ungdomstillsyn ska innebära att den unge skall ha en kontaktperson som den ska hålla kontakt med, maximalt under sex månader och fem timmar i veckan. Ungdomsövervakning kan innebära utegångsförbud vissa tider, och enligt utredningen kunna kombineras med elektronisk övervakning. Ungdomsövervakning är mer inskränkande för rörelsefriheten och skall kunna utdömas mellan sex månader och ett år. Utredningen bedömer att omkring 700 personer kan omfattas av ungdomstillsyn och cirka 250 personer av ungdomsövervakning.

Om en ungdom missköter sig under övervakningen, föreslås att polisen ska vidta åtgärder, i första hand för att den unge ska följa den ådömda påföljden, i svårare fall kan påföljden undanröjas av domstol genom att åklagare väcker talan. I utredningen föreslås omfattande sekretesslättnader för skola, socialtjänst och polis för att underlätta samarbete mellan myndigheter. Dock ej för sjukvård/psykiatri.

De nya påföljderna ska komplettera de tidigare möjliga påföljderna: böter eller ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård.

Hela förslaget kan läsas här.

Regeringen vill genomföra förändringarna skyndsamt, tillsammans med införande av jourdomstolar och minskning av straffrabatterna för gärningsmän mellan 18 och 21 års ålder. Justitieminister Morgan Johansson förklarar behovet av de nya påföljderna i inslaget nedan.Blåljus gläds åt att något görs åt problemet. Men det som sannolikt kommer att bli avgörande om de nya påföljderna blir framgångsrika eller inte är vad som händer vid eventuell misskötsamhet. När det elektroniska larmet går, när den unge uteblir från samtal eller drogar ned sig, vad händer då. Och hur lång tid tar sanktionen? Det handlar enligt pressmeddelandet från Justitiedepartementet när det gäller ungdomsövervakning om rånare och personer som gjort sig skyldiga till grov misshandel, exempelvis. Det är inte helt självklart att de skulle följa anvisningar, om det inte finns ett mycket tydligt sanktionssystem. När det gäller vuxna, som klipper av sig sin fotboja, blir ju konsekvensen att gå i fängelse. Så enkelt är det inte med ungdomar.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994