Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-25 09:30

Ökat förtroende för svensk polis

Under hösten 2017 genomförde SOM-institutet en stor undersökning om allmänhetens förtroende för olika myndigheter mm. Polisen får ett kraftigt ökat förtroende, vilket alltså hände innan rikspolischefen byttes ut och innan de större elevkullarna från Polishögskolorna förstärkte en pressad kår.


Så här presenteras nyheten på Polisen.se:


"Allmänhetens förtroende för polisen ökar. Det visar den årliga SOM-undersökningen.

Andelen av befolkningen som har mycket stort eller ganska stort förtroende för polisen ökar från 52 procent i förra årets undersökning till 58 procent i år.

 

– Förra året sjönk förtroendet för polisen efter att ha legat stabilt ett antal år, men nu har det till största delen återhämtat sig igen, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet.

Sveriges befolkning har generellt en mer positiv bild av samhället i årets undersökning jämfört med i fjol. Till exempel ser allmänheten mer positivt på den ekonomiska utvecklingen. Förtroendet ökar även för till exempel skolan och försvaret.

 

Det finns många tänkbara förklaringar till att förtroendet för polisen ökar, säger Johan Martinsson.

 

– Det är svårt att utifrån vår undersökning säga exakt vad det beror på. En tänkbar förklaring är dock terrordådet på Drottningsgatan i Stockholm för ett år sedan då Polisens insats bedömdes positivt av många.


Den nationella SOM-undersökningen har gjorts årligen sedan 1986 av Som-institutet vid Göteborgs universitet. SOM står för samhälle, opinion, medier. Syftet med undersökningen är att kartlägga svensk opinionsbildning och att belysa hur svenska folkets attityder och vanor förändras över tid.

 

Årets SOM-undersökning genomfördes under hösten 2017 då 20 400 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år tillfrågades. Svarsfrekvensen var 55 procent.

 

Nyhet från

Polisen"

 

Blåljus gläds åt att det sviktande förtroendet för Polisen tycks vara på väg att återställas. Orsaken tycks inte vara organisationen eller högsta chefsskapet eller ens numerären, som ju var samma hösten 2017 som dessförinnan. Sannolikt är det som föreståndaren för SOM-institutet säger att det är kompetenta poliser som gjort stordåd som återställt förtroendet. Terrordådet på Drottninggatan är ett exempel, men poliser gör sitt yttersta varje dag och natt, på olika platser i Sverige.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994