Publicerat 2020-01-19 11:00

Olika bud om när polisen blir 30000 poliser på riktigt

SvD berättar om en rapport från polisens internrevision, som beskriver svårigheterna att rekrytera så att polismyndigheten kan växa enligt plan för att bli tiotusen fler, varav ca 7000 poliser till 2024. Svd berättar att internrevisionen ser ”svårigheter med kapaciteten vad gäller rekryteringsfrågan” och att det är oklart om HR-avdelningen ”kommer att klara den rekryteringsvolym som det handlar om”.
 
Polismyndigheten ger dock lugnande besked, och berättar bland annat att de förstärkt HRs rekryteringsfunktion. Även om de senaste rektyteringarna, och särskilt den allra senaste, långt ifrån fyllt de stipulerade 1020 studentplatserna per termin, känner myndigheten tillförsikt och menar att det delvis kan kompenseras genom att fler äldre poliser ska fås att jobba till 67 års ålder och att en del pensionerade poliser återkommer som förstärkning.
 

Moderaterna har redan sedan tidigare bett Riksdagens utredningstjänst, RUT, att analysera möjligheterna att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. RUT anser att det nuvarande målet om 1 045 nya polisstudenter per termin inte är tillräckligt för att det ska bli möjligt.

 

Med den rekryteringsnivån – som alltså ännu inte har uppnåtts – kommer politikernas krav att nås först 2028, anser RUT.  Utredningstjänsten är även tveksam till om myndigheten tagit höjd för ökade behov av lokalyta mm.


Polismyndigheten menar dock att RUT inte tar med alla relevanta omständigheter i sina beräkningar, men påpekar även att poliserna ska en lön som är relevant, och vi måste stärka våra arbetsvillkor.


Det sista kan Blåljus bara understyrka, om målsättningen om antalet poliser ska ens komma i närheten av det högt ställda målet. Den som lever får se.


En person som är aningen mer uppgiven än Polismyndigheten, och mer initierad än de flesta, är Peppe Larsson, Polisförbundets studerandeombudsman, som kommenterar SvDs artikel på Twitter med orden:


"Jag blir uppgiven, men främst jäkligt besviken på att ansvariga chefer fortsätter måla upp bilden att vi kommer klara det här. Omöjligt med dagens villkor att utbilda 6700 poliser."


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994