Publicerat 2020-03-31 13:00

Olika lätt att få delpension på olika håll i statens tjänst

Tidningen Publikt, som är organ för Polisförbundets systerförbund ST, har en intressant artikel som visar hur olika myndigheter ser på det gemensamma pensionsavtal som ger äldre medarbetare en viss möjlighet till nedtrappning. På sina håll tycks ekonomiska hänsyn gå före både humanitet och solidaritet med äldre anställda.

Tidningen berättar att exempelsvis Försäkringskassan, med ca 14 000 anställda bara beviljade 13 medarbetare förmånen under 2019, något som den fackliga avdelningsordföranden för ST kallade för en väldigt njugg inställning.

SPV beräknar att 1 143 myndighetsanställda fick delpension 2019. Det är nästan en halvering jämfört med 2007, det år då flest personer beviljades del­pension sedan delpensionsavtalet skrevs 2003. Dessutom har tjänstgöringsgraden höjts, så att de flesta numer bara får 20% ledighet beviljade, 2007 fick många upp till 50% ledighet beviljad.

Tidningen intervjuar Arbetsgivarverkets biträdande förhandlingschef som menar att möjligheten att gå ned i arbetstid kan vara bra i vissa situationer för att anställda ska orka med arbetslivet.
Men i grunden är arbete hälsa. Människor som jobbar mår bra, enligt henne.
 
Möjligen kan det vara så, att den som inte mår så bra inte orkar jobba till  64, 65, 66 eller ännu längre...
 
Den biträdande förhandlingschefen uppfattar att myndigheterna följer avtalet som stipulerar att arbetsgivare i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning. Den fackliga avdelningsordföranden vid Försäkringskassan upplever dock snarare att Försäkringskassan nästan alltid hän­­visar till ekonomin när frågan om del­pensioner blir aktuell.
 
Tidningen berättar vidare om Lantmäteriet, som tycks ännu njuggare än Försäkringskassan - Där beviljades noll delpensioner under 2019. Där blev det av någon anledning tvärstopp 2015, och flera som fått nobben för delpension har valt att sluta helt i stället av den anledningen. Den nye förhandlingschefen på Lantmäteriet tycks dock vara beredd att ompröva beslutet, och säger till Publikt att myndigheten kommer att titta på kompetens­försörjning ur ett strategiskt perspektiv och där är delpension ett av de instrument man kan använda sig av. Kloka ord.
 
Tidningen noterar även att Skatteverket för att kunna  vara mer generös med delpensioneringarna använt en del av omställningsmedel som parterna avsätter för att bevilja fler delpensioneringar, något som de anställda uppskattar. Av de runt 10 000 anställda på Skatteverket fick 87 delpension under 2019.
I topp när det gäller delpensioner, oavsett myndighetens storlek, är:
 
MYNDIGHET
Delpensioner
 
Polismyndigheten179
Skatteverket87
Lunds universitet54
Göteborgs universitet46
Trafikverket43
Kriminalvården42
Uppsala universitet34
Umeå universitet34
Specialpedagogiska skolmyndigheten30
Linköpings universitet30
Tullverket26
Stockholms universitet26
Statens institutionsstyrelse24
Arbetsförmedlingen21
Skogsstyrelsen18
Migrationsverket18
Kronofogdemyndigheten18
Åklagarmyndigheten15
Försvarsmakten15
 
Det finns lite olika regler för den reguljära pensionen, så siffrorna är inte helt jämförbara, men ger ändå en fingervisning. Blåljus har tidigare skrivit om hur olika delpensionsavtalet hanteras inom Polismyndigheten. Där har Polisförbundet och ST en gemensam uppgift att se till att myndigheten följer pensionsavtalets intentioner.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994