Publicerat 2019-07-09 12:20

Om ett halvår kan blåljussabotage straffa sig hårdare


Från regeringens hemsida:


Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det är ett allvarligt samhällsproblem att centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. Även våld och hot mot myndighetsföreträdare är ett allvarligt problem. Risken för otillbörlig påverkan på myndigheters beslutsfattande måste tas på stort allvar.


För att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna föreslår regeringen att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, sabotage mot blåljusverksamhet.

 

Vad som därigenom straffbeläggs är att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brotts-bekämpande verksamhet. Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art ska det dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

 

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet föreslås vara fängelse i högst fyra år och för grovt sabotage mot blåljusverksamhet fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

 

För att stärka det straffrättsliga skyddet för myndighetsutövning föreslår regeringen att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps till fängelse i lägst ett och högst sex år.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning, prop. 2018/19:155 (pdf 613 kB)

 

Blåljus välkomnar de nya lagarna, som en bekräftelse på hur allvarliga dessa attacker är. Dock finns en risk att många gärningsmän är i en ålder som gör att oavsett straffsatser blir påföljden en chimär... Sedan är frågan om inte även bredare grupper inom bl a sjukvården, bevakningsbranchen och socialtjänsten borde få motsvarande skydd.

 

Tommy Hansson (Text om lagarna från Regeringen.se)

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994