Publicerat 2020-02-21 10:40

Områdespoliserna ska bli fler i region Stockholm

Regionpolischef Ulf Johansson berättar om planerna att förstärka områdespolisorganisationen i Region Stockholm. Det är dock inget som går att trolla fram, men på fyra års sikt är målsättningen att tredubbla antalet områdespoliser från 100 till 300 stycken.

– Vi ska bli fler poliser som syns ute i lokalsamhället. Områdespolisen är en viktig del i det. De närmaste fyra åren ska polisregion Stockholm växa från ca 7000 till 9000 medarbetare och ökningen ska märkas lokalt närmast medborgarna, säger Ulf Johansson, regionpolischef i region Stockholm.

 

Målsättningen är att antalet områdespoliser ska utökas från dagens cirka 100 till minst 300 inom 4 år.

 

En områdespolis arbetar med kontakt- och förtroendeskapande arbete utifrån den problembild som finns för det aktuella området. Lokalkunskapen är till stor nytta. Det kan till exempel innebära att tidigt se och signalera till socialtjänsten om ungdomar hamnar i fel kretsar eller börjar begå brott.

 

 

Målet är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha god kunskap om sitt område.

 

– Att stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk kräver lokalt arbete – från polisen och övriga samhället. Detsamma gäller för att få stopp på till exempel personrån bland unga, där görs ett jobb lokalt tillsammans med övriga samhället för att både hitta de som begår brotten men också att stödja de utsatta. Det jobbet måste stärkas ytterligare, säger Ulf Johansson.

 

Samtidigt utökas den nödvändiga satsningen Rimfrost, till förutom Malmö, till Uppsala. Poliserna till den satsningen tas från övriga Sverige.

 

En förutsättning för att polisen ska kunna växa som planerat till 2024, är så klart att vi blir fler. Därför pågår rekrytering.

 

I polisens nationella årsredovisning som summerar året 2019, kan man läsa hur många områdespoliser det fanns i verkligheten just då. Av årsredovisningen framgår även hur stor andel av områdespolisernas arbetstid som gick åt till annat än kärnuppdraget.

 

"Det fanns 832 områdespoliser den 15 oktober 2019 enligt en uppskattning från polisregionerna. Polisregionerna uppger att områdespoliserna kan lägga 56 procent av sin arbetstid fredat på huvuduppdraget. Det innebär att områdespolisen under 44 procent av sin arbetstid gjort något annat som exempelvis bemannat radiobilar på ingripandeverksamheten, deltagit i gemensamma kommenderingar vid fotbollsmatcher och demonstrationer eller genomfört obligatoriska och kompetenshöjande utbildningar."


Det ska vägas mot antalet poliser, ca 20 000...

 

Annorlunda beskrivet, använder Polismyndigheten ca 4% av polisresursen till områdespolisarbete, dessa områdespoliser får använda ca hälften av sin arbetstid till det sk huvuduppdraget. Det torde bli (drygt) 2% av totala nationella polisresursen.

 

Mot den bakgrunden är det behjärtansvärt att ambitionen är att öka områdespolisresurserna. Rejält.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994