Publicerat 2019-01-22 13:00

Orange kuvertet säger lite om Din pension

Som en obehaglig påminnelse om att arbetslivet har ett slut, landar det orange kuvertet punktligt i mitten av januari. 2019 är dock det sista tillfället för just denna påminnelse, och dessutom innehåller brevet denna gång ingen prognos för den Allmänna pensionen. (som omfattar Inkomstpension (16% av inkomsten) och Premiepension (2,5% av inkomsten))

Orsaken är att meddelandet missuppfattats av ca 30% av mottagarna som trott att de belopp som angets som pensionsprognos innefattat hela den blivande pensionen. Så är dessbättre inte fallet. Den allmänna pensionen ligger normalt i närheten av halva slutlönen. Men alla anställda som har ett fackligt kollektivavtal på sin arbetsplats har dessutom tjänstepension.

Tjänstepensionen för de poliser som går i pension de närmaste åren, heter pa16 avdelning II.
Om man haft andra arbetsgivare under livet, kan man ha även andra tjänstepensionslösningar. Pa 16 avd II är ett bra tjänstepensionsavtal, som bland annat tar höjd för att man kan ha högre lön mot slutet av arbetslivet, genom den förmånsbestämda pensionsdelen.
 
Men inte nog med det, förutom den ordinarie tjänstepensionen, som innebär en del som förvaltas av Kåpan, där det avsätts 2 % av lönen, och den valbara delen, där det avsätts 2,5% av lönen, har alla poliser Kåpan Extra. Den är på 4,6% dvs i sig ungefär lika stor som en normal tjänstemannapension. Kåpan Extra förvaltas på samma sätt som Kåpan tjänstepension, med fokus på trygg och stabil avkastning.
(Kåpan Extra kan även tas ut som lön, och kan då påverka den förmånsbestämda pensionen positivt vid löner över 40 250:- de fem sist arbetade åren (2019) . Det beloppet bygger på prisbasbeloppet och ändras varje år.)
 
De olika delarna i pensionen kan tyckas svåra att överblicka men det finns bot mot det! På Min Pension kan Du logga in med Bankid eller mobilt Bankid och se alla delar i just Din pension, inklusive andra tjänstepensioner du kan ha. (och Du kan själv lägga in exempelvis privat pensionssparande.) Min Pension har just bytt utseende, och det ingår en simulator, som räknar ut vilket utfall det blir vid pensionsavgång i olika åldrar och olika uttagstider.
 
Många poliser känner sig slitna och vill gå i pension så tidigt som möjligt, nu vid 61 års ålder. Men det blir väldigt stor skillnad på pensionsnivån, eftersom man betalar in fyra år mindre jämfört med 65 års pensionsålder, och sannolikt lever fyra år längre... så varje år tidigare pension kan göra runt 2000:- i minskad pension livet ut. Då kan Delpension vara en möjlighet att orka jobba lite längre, om arbetsgivaren medger det.
 
Pensionsmyndigheten (för den allmänna pensionen)
Statens tjänstePensionsVerk (för tjänstepensionen)
Kåpan har mer information för den vetgirige.
Det finns även information på Intrapolis.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994