Publicerat 2019-11-25 10:10

Ordningsvakter vill göra mycket mycket mer

När poliserna inte räcker till, vill andra gärna ta över polisarbete. Eftersom det inte gått att rekrytera tillräckligt många utbildade poliser, har Polismyndigheten anställt tusentals civilanställda, som får utföra viktiga uppdrag inom myndigheten. Allt från att utfärda pass, utreda brott av olika slag till att hantera tillstånd och på annat sätt avlasta poliser. Synsättet är att poliser främst ska jobba i den sk kärnverksamheten. Den utvecklingen lär accelerera mot 2024.

Nu kommer nya propåer om att andra aktörer ska agera på vad som varit polisens områden. Regeringen har tillsatt en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Utredningen kommer bland annat se över vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt. I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.
 
Och det är så klart lovvärt, då dagens lagstiftning mer är anpassad till dansbanor än förortscentra. Utredningen leds av justitierådet Agneta Bäcklund och ska redovisas senast den 21 maj 2021. Dvs ungefär halvvägs till 2024 då vi ju enligt regeringens planer ska vara ca 7000 fler poliser och kanske 3000 civilanställda till.

– Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

 

Någon kunde tycka, att det är tveksamt att överlåta polisiära arbetsuppgifter till privata aktörer, med vinstintresse och privat finansiering. Men visst är det lovvärt att exempelvis utbildningen av ordningsvakter blir något annat än dagens rudimentära 80 timmar.

 

En som vill gå längre än regeringen är kanske inte helt oväntat Securitas VD, Joachim Källsholm. Han har skrivit i Security User, och beskriver sin vision av en uppdaterad ordningsvakts uppdrag:

 

Han tycker att regeringens utredning är ett bra och viktigt steg. Men han ser ett behov av att med ett än bredare perspektiv utreda hur privata aktörer kan förstärka samhällets brottsbekämpande förmåga i framtiden -och det är inget som kan skjutas på framtiden.

 

Källsholm skriver:

 

"Polisens utredningsbörda är idag sådan att många offer för mängdbrott aldrig nås av något annat än beskedet om att utredningen är nedlagd. En justering av polisens monopol på att utreda brott skulle öppna för en ny samverkan med säkerhetsbranschen. Vi skulle kunna bistå i utredningen av brott vi ingriper mot så att polisen kan fokusera på allvarligare och mer svårutredda brott.

 

Det finns många fler frågor kring hur ordningsvakter och väktare kan stötta samhället i framtiden som måste diskuteras. Jag har till exempel föreslagit kommunala ordningsvakter på landsbygden, där polisnärvaron som bäst är sporadisk, och ofta en ren frånvaro.

 

Men utredningen är ett gott första steg och jag ser fram emot att ta del av resultaten. Jag hoppas att utredaren vågar tänka nytt och tar tillfället i akt att genom ett nytt regelverk frigöra kraften i den resurs som ordningsvakterna faktiskt utgör."

 

Blåljus håller med om att polisens resurser är otillräckliga. Och visst behövs avlastning, av civila polisanställda, ordningsvakter och andra samhällsorgan. Men det är ändå värt att betänka vem som står för stålarna. Benägenheten att avskriva outredningsbara utredningar eller utredningar som rättsekonomiskt är meningslösa, torde vara begränsad i en vinstdrivande organisation. Och vem betalar? Blir det staten eller rent av brottsoffren? Och hur är det med ekonomin i glesbygdskommuner? Har kommunerna eller de boende verkligen råd att hyra in ordningsvakter?

 

Allt handlar inte om antalet handläggare. Rättssäkerheten har ett pris, och det åligger staten att betala det priset. Poliser och civilanställda inom polismyndigheten kostar och kommer att kosta ännu mer. Men privatiseringar och vinstintressen i andra brancher har inte sällan lett till dyrare och sämre verksamhet. Nu avvaktar vi regeringens utredning, trygga med att om polisyrket blir så attraktivt som utlovas, kommer Polismyndigheten att kunna behålla den absoluta lejonparten av myndighetsutövningen och polisutredningarna "indoors". Särskilt som alla rekryteringsfrämjande åtgärder måste ha gett resultat till dess.

 

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994