Publicerat 2020-05-04 14:20

Över 100 poliser i Stockholm "avrostas"

En regional "avrostnings-insats" pågår i Stockholm. 135 Stockholmspoliser i "inre tjänst" förbereds för "yttre tjänst" – om behovet uppstår. Uttaget till utbildningen har gjorts utifrån en lista av 5 000 namn och ett antal kriterier. 

 

"Avrostningen", dvs fort- och vidareutbildningen, handlar om att fräscha upp polisiära kunskaper nödvändiga i yttre tjänst (ingripandeverksamheten), något som tämligen snabbt går förlorat. Det handlar om t ex vapenutbildning, Rakel, Polman (navigeringssystem), delar av den polisiära konflikthanteringen (POLKON) och inte minst CBRNE, det senare är något som också civilt polisanställda utbildas i.

 

Avrostningen sker i två steg (2 dagar) och pågår till och med v23. Utbildningen genomförs dels på Sörentorp och dels i Västberga.

 

Foto Polisen
Foto: Polisen

Efter utbildningen återgår poliserna till sina ordinarie tjänster, men kan, om t ex sjuktalet i regionen hastigt skulle öka, kallas in för yttre tjänst. I dagsläget bedöms regionens sjukfrånvaro som "grönt"-läge. Bedömningen av om/när dessa extra resurser ska kallas in bedöms och beslutas av respektive chef på polisområde eller enhet.

 

Regionen har byggt upp en kapacitet om 324 utbildningsplatser för att ta emot poliser från hela regionen men också poliser på HR och på den nationella avdelningen (Noa).

Utifrån den ursprungliga listan av 5 000 namn som Noa skickat till regionen (på listan fanns även regionpolischef Ulf Johanssons namn) prioriterades namnen utifrån olika kriterier t ex;

  • hur länge man varit borta från yttre tjänst (avrostningen omfattar endast de som inom de senaste 5 åren varit i yttre tjänst - 5-årsregeln)
  • nuvarande funktion/uppdrag 
  • bedömning av verksamhetskritiskt uppdrag 
  • individens förmåga och/eller förutsättningar att återgå i yttre tjänst… 
Av de namn som därefter fanns kvar skulle 30 procent "avrostas, enligt Noas direktiv.

 

Grunden till det som i dag är en nationell "avrostnings-utbildning" har, bortsett några modifieringar som gjorts av Noa (t ex 5-årsregeln), arbetats fram av Polisförbundet förbundsregion Stockholm.

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994