Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-26 14:10

Polisdebatt i riksdagen

Idag hölls en intressant debatt i Sveriges Riksdag. Riksdagsmannen och Liberalernas rättpolitiske talesman, Roger Haddad, undrade bland annat hur inrikesminister Anders Ygman ville komma tillrätta med att många poliser lämnar yrket och att det är svårt att rekrytera nästa generation poliser.

Så här lyder interpellationen:

"Antalet poliser i Sverige fortsätter att sjunka under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är bekymmersamt men tyvärr ingen nyhet. Denna utveckling noterade vi redan i början av förra året, och Liberalerna inlämnade våren 2016 ett antal frågor i riksdagen för att uppmärksamma regeringen på detta problem men inte minst efterhöra regeringens plan för att säkra tillgången på kompetens inom svensk polis. Det allvarliga är att polisavhoppen inte avstannat; snarare är läget våren 2017 värre än våren 2016. Resultatet av detta blir allt färre poliser och färre poliser i yttre tjänst som kan arbeta förebyggande och trygghetsskapande samt inte minst ingripande mot de kriminella.

I vår budget avsätter vi resurser för såväl fler civila utredare som fler poliser. Men det är främst utbildade poliser som det är svårt att behålla i myndigheten. Det är även fortsatt svårt att fylla platserna på polisutbildningen.

Regeringen har gjort uttalanden om att avhoppen inte är unika utan att det är vanligt att man byter arbetsgivare. Vi har också hört Socialdemokraterna uttala att man vill öka antalet med 10 000 anställda inom polisen utan att berätta om fördelningen mellan civila och utbildade poliser. Vi har heller inte fått besked om hur denna utökning ska kunna ske utifrån dagens allvarliga läge med avhopp, allt fler yngre poliser som slutar samt att platserna inom utbildningen inte fylls.

Med bakgrund av denna fortsatt oroande utveckling, som nu visar på ytterligare färre poliser inom Polismyndigheten, blir mina frågor till statsrådet Anders Ygeman:

 

1. Vad vill statsrådet och regeringen göra för att locka tillbaka de poliser som fortsätter att lämna yrket i förtid?

2. Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att öka intresset samt fylla platserna på polisutbildningen? 

3. Är Socialdemokraternas uttalande om att anställa 10 000 fler inom polisen också regeringens mål, och hur ska det i så fall genomföras konkret med tanke på den situation vi befinner oss i i dag?"

Anders Ygman påpekade bland annat i debatten att poliser inte är livegna, utan fria att söka andra anställningar. Han noterade även att trots den ökande avgången av poliser till andra yrken, är omsättningen sannolikt större på Liberalernas riksdagskansli än bland Sveriges poliser. För polisen personalomsättning är hälften av den genomsnittliga i statlig verksamhet.

Ygeman framhöll vidare det arbete som han deltar i som initierats av Polisförbundet, för att göra polisyrket mer attraktivt genom bättre arbetsmiljö och anställningsvillkor. Regeringen jobbar även med att förbättra rekryteringsprocessen för att säkerställa att polishögskolorna fylls.

Haddad framhöll problemen med unga poliser som lämnar yrket. Dessutom lämnar en del äldre poliser när de exempelvis nekas delpensionering. Det stora antalet som lämnar är mycket mycket allvarligt. Konsekvensen blir att polisen inte räcker till. Den polisiära närvaron i olika delar av Sverige blir sämre, polisen kommer längre från medborgarna. Hur ska man få fram tiotusen nya poliser när vi inte ens fyller platserna på PHS idag?

Ygeman påpekade att söktrycket är stort till PHS, det är Rekryteringsmyndigheten som inte hänger med, men det ska åtgärdas. Och det utbildas långt fler poliser idag än under Alliansens regeringsperiod. Dessutom genomförs åtgärder som ska göra avhoppen färre under rekrytering och utbildning. Dessutom framhöll Ygeman att han vill tillmötesgå Polisförbundets krav om att göra utbildningen högskolemässig.

Haddad påpekade att lönesatsningen och karriärmöjligheter är avgörande för att rekrytera, behålla och locka tillbaka poliser som lämnat yrket. Dan Eliasson kan inte höja polislönerna på egen hand. Då är det Ygemans ansvar!

Ygeman betonade att det finns många kompetenser inom polisen som de civilanställda utför på ett förträffligt sätt. Så inte bara poliser räknas. Efter det höll Ygeman ett litet föredrag om den svenska modellen beträffande lönebildning. Därför ska politiker inte peta i parternas lönebildningsarbete.

Haddad påpekade att Liberalerna vill ha ännu fler civilanställda jämfört med regeringen. Han menar att regeringen inte har någon trovärdig finansiering eller rekryteringsplan. Kommer regeringen att ta sitt ansvar och göra en lönereform för svensk polis?

Vi kommer att skjuta till mer pengar till polisen i höstens budget, svarade Ygeman. De exakta siffrorna kommer i det samanhanget. Vi satsar mer pengar och rekryterar fler poliser än Alliansregeringen gjorde, konstaterar Ygeman. Ändå är regeringen inte nöjda, därav målet om tiotuser fler anställda till polisen, två nya polishögskolor, mer pengar och samatal med Polisförbundet om arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Så ska en bra poliskår bli bättre och fler nya poliser bli en del av det. Ygeman konstaterade avslutningsvis aningen syrligt, att under Alliansregeringens åtta år uppstod polisens eftersläpning av lön, då tyckte man inte att det var angeläget med någon polislönereform...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994