Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-16 09:10

Polisen berättar om grov organiserad brottslighet

Polisen har åter kartlagt läget för den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Det är inte som att den är bekämpad, utan likt en hydra väljer den nya vägar att infiltrera och påverka i samhällskroppen. Särskilt allvarlig är situationen i våra utsatta områden, enligt rapporten.Så här beskrivs situationen på polisen.se

Ökande problem med otillåten påverkan i utsatta områden

Öppen narkotikahandel utgör fortfarande en stark drivkraft och mycket av det offentliga våldet i områdena är sammanlänkad med konkurrens kring de lokala gängens narkotikamarknader. I de särskilt utsatta områdena finns kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket kan bidra till rekrytering och finansiering av terrorism. Ett stort problem som flera av myndigheterna brottas med i de särskilt utsatta områdena är våld, hot och annan otillåten påverkan när representanter från myndigheterna ska utföra kontroller eller vid annan myndighetsutövning.

 

Polisen har sedan tidigare haft en hög kunskap om den synliga kriminaliteten i de särskilt utsatta områdena. Genom att belysa problemen i områdena utifrån de samverkande myndigheters uppdrag och perspektiv kan myndigheterna få en ökad kunskap över riskområdena och kan på ett bättre sätt upptäcka nya brott.  Ett exempel är att det har framkommit indikationer på att det förekommer felaktigheter vad gäller lämnande folkbokföringsuppgifter, vilket kan missbrukas för att få ut felaktiga utbetalningar av bidrag eller annan ersättning som man inte har rätt till.

 

- Vi har en allvarlig situation i de särskilt utsatta områdena. Kriminella aktörerna är idag multikriminella och snabba på att utnyttja kryphål i lagstiftning och brister i våra kontrollssystem. Genom den här lägesbilden har vi blivit bättre på att kartlägga organiserad brottslighet och kan också rikta in våra insatser där behoven är som störst, säger Johan Grenfors, ordförande i Operativa rådet.

 

Fakta

• Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009.

• Satsningen utgår från en myndighetsgemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör, eller motsvarande. Inriktningen utgår delvis från en myndighetsgemensam lägesbild som skrivs av Nationellt underrättelsecentrum, Nuc.

• Den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet uppdateras vartannat år. Med anledning av regeringsuppdraget om en utvidgad satsning mot organiserad brottslighet i utsatta områden innehåller årets lägesbild även en sammanställning av lokala lägesbilder i de särskilt utsatta områdena.

• De samverkande myndigheterna är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

 

Nyhet från Polismyndigheten

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994