Publicerat 2019-07-02 13:30

Polisen - ett säkert yrkesval flera år framöver

Norrmalmspolisen. Foto: Lars HedelinI Arbetsförmedlingens prognos över bristyrken de närmaste 1-5 åren finns - inte överraskande - polisyrket med, men också t ex barnmorskor, psykologer, tandläkare... Listan på yrken med goda möjligheter till arbete är lång och konkurrensen om morgondagens arbetskraft är tuff. Positivt för Polismyndigeten är att när de unga själva får välja är Polisen deras förstahandsval (bland myndigheter).

Ur Arbetsförmedlingens pressmeddelande: 

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att poliser har mycket goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.
På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att poliser har goda möjligheter till arbete. Beslut om ökande anslag för fler polisanställda och fler platser på polisutbildningen påverkar efterfrågan och utbudet av poliser. Polisutbildningen har många sökande som konkurrerar om platserna. Trots det förväntas tillgången inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan framöver. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för poliser.
 (Se prognos 1-5 år)
 

Sifos senaste undersökning gällande den mest attraktiva arbetsgivaren bland myndigheter visar att Polismyndigheten är de ungas förstahandsval.Och åldern borträknad hamnade Polismyndigheten på delad andra plats,tillsammans med Kustbevakningen, men efter SMHI (s 21).

Nu har Polismyndigheten den angenäma uppgiften att ta vara på de ungas intresse för polisyrket i konkurrens med andra arbetsgivare.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994