Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-15 13:40

Polisen i Region Stockholm om NTU

Polisen i region Stockholm ser regionala skillnader i allmänhetens upplevelser av utsatthet och otrygghet. I vissa delar stämmer den mycket väl överens med faktisk utsatthet och risk för att drabbas av allvarliga brott. Bra att se mönstren så att de polisiära insatserna kan riktas rätt!

Så här skriver Polisen Stockholm: (Blåljus kommentarer inom parentes, länkar även Blåljus)

"Det är stora skillnader mellan olika delar av Stockholmsregionen när det gäller medborgarnas utsatthet för brott och känsla av otrygghet. Det visar en ny lokal trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet.


 

Omkring en tredjedel, 29 procent av Stockholmarna känner sig otrygga att gå ut i sitt bostadsområde en sen kväll. 37 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i regionen svarar att de känner sig mycket eller ganska otrygga om de går ut sent en kväll i området där de bor. I Rinkeby och Botkyrka är andelen otrygga högre, 52 respektive 45 procent.


– Undersökningen visar en högre oro i vissa särskilt utsatta delar av Stockholm. Det är känt sedan tidigare och ger oss ett kvitto på att de prioriteringar vi gör för att skapa trygghet är de rätta, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Samtidigt är Stockholmarna minst oroliga för brottslighet i landet. 38 procent svarar att de i stor utsträckning känner oro för brottslighet i samhället, jämfört med 43 procent i riksgenomssnitt. Förtroende för Polisens sätt att arbeta i regionen ligger på samma nivå som resten av landet.

 

(Avståndet till närmaste polis på landsbygden kan spela in - händer något - även om det är sällan något händer - får man klara sig själv...)

 

Oro för sexualbrott

Oron att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella angrepp är enligt undersökningen något större i storstadsregionerna än i andra delar av landet. 22 procent av kvinnorna och 2 procent av männen i Stockholm har under det senaste året oroat sig mycket eller ganska ofta för detta. Yngre är mer oroliga än äldre. Även utsattheten för sexualbrott är marginallt högre i regionen än i landet i stort. 

(Dvs utsattheten stämmer överens med oron. Och särskilt de yngre kvinnorna har anledning att vara mer oroliga.)

 

–  Vi behöver fokusera mer på den här typen av brottslighet, till exempel när det gäller förebyggande insatser och bemötande av brottsoffren. Vi ska också förstärka vår förmåga att utreda. Rättsväsendet måste ge en tydligare signal att det lönar sig att anmäla sexualbrott, säger Ulf Johansson.

 

Blåljus gläds åt att vi får ett bättre underlag för de polisiära prioriteringarna. Och att de visar att vi ligger hyfsat rätt i det vi trots allt förmår göra. En from önskan vore att fler poliser skulle innebära att vi förmådde så mycket mer.

 

#flerpoliser

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994