Publicerat 2020-04-03 08:20

Polisen i Stockholm lagar efter coronaläge

Som bekant har brottsligheten och behoven av polisinsatser förskjutits när det svenska samhället drabbats av corona-pandemin. Då skulle det se ut, om polisen jobbade på som att inget hänt. Dessbättre berättar nu polisen.se att så inte är fallet, Michael Fetz, kommenderingschef i den särskilda händelsen Corona, berättar nu hur polisen möter det nya läget och skapar beredskap för eventuella sjukskrivningar.Inställda kommenderingar (allt från fotboll till förstamajdemonstrationer) och uppskjutna utbildningsinsatser har skapat luft i systemet som nu ska användas på bästa sätt.

 

 

 

 

– Parallellt med att vi ska ha en hög beredskap om många medarbetare blir sjuka så ska de ökade resurs vi tillfälligt får styras om till att utreda brott och jobba för ökad trygghet på gator och torg, säger Michael Fetz på polisen.se.

Personalen som nu finns tillgänglig ges nya arbetsuppgifter som bland annat innebär fler poliser ute i lokalsamhället.

 

Det noteras i nuläget ingen större nedgång i belastningen vad gäller inkomna larm eller i omhändertagna och gripna. Detta ser dock olika ut i regionen – på en del håll har inflödet minskat.

Ett exempel på hur resurs styrts om är att ett flertal gränskontrollanter som till vardags kontrollerar pass och andra resehandlingar nu styrts om till annan verksamhet. Sedan förra veckan arbetar ett flertal tillfälligt med att utreda bedrägeribrott. Denna vecka ska ytterligare gränskontrollanter arbeta som utredningsstöd för brott i nära relation.

 

–Vi fortsätter vårt samhällsviktiga arbete att skapa trygghet i regionen och ingripa när det behövs. Vi är vana att planera för och agera i olika kriser, säger Michael Fetz på polisen.se.

 

Blåljus inser att det kan vara obekvämt för enskilda poliser med nya arbetsuppgifter. Men för en polis är det något som alltid förekommit, arbetsledningsrätten ger en bred möjlighet att beordra poliser att utföra allt möjligt arbete som ligger inom en polis breda kompetens, bland annat med hänsyn taget till utbildning. Dock måste så klart introduktion ibland ske till nya arbetsuppgifter och individuella hänsyn tas. (bland annat är det en fördel om en polis som sätts i radiobil kan hantera den moderna kommunikationsutrustningen...)

 

Med det sagt, visar den nuvarande extrema situationen på en fördel med att polisutbildningen ger en allsidig och gedigen grund för varje polis, så att vi kan anpassa verksamheten även för det oväntade. Det har förekommit att politiker fantiserat om "polisutbildning light" för en enklare slags polisarbete som en genväg för att lösa polisbristen.

 

Något polisarbete light existerar inte. Varje polis måste alltid vara rustad för det otänkbara. Plus långtgående förstahandsåtgärder, våldsdåd eller terror. Och göra det polisarbete som uppdragsgivaren allmänheten förväntar sig.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994