Publicerat 2019-12-13 12:50

Polisen ska klara BÅDE vardagsbrott och Rimfrost

Det har uppstått en debatt om att poliser på sina håll uppmants att ta sig an snabbt utredda brott för att visa på resultat i utvärderingen av verksamheten. Framför allt är det Aftonbladet som fått tag på interna dokumet som pekar i den riktningen. Tidningens kriminalpolitiske expert Oisin Cantwell är måttligt imponerad.
 
Regionpolischefen i region Stockholm, Ulf Johansson förklarar dock i en intern blogg, på Intrapolis att poliserna klarar av både Rimfrost och att ägna vardagsbrottslighetens uppmärksamhet. Blåljus publicerar Ulf Johanssons text med tillstånd.
 
"Få saker i polisen skapar så mycket irritation och slagkraftiga rubriker i media som ordet ”pinnjakt”.

Jag är den förste att skriva under på att polisen inte ska syssla med effektlöst jagande av enkla ärenden utan syfte. Myndighetsledningen driver frågan om en bredare uppföljning av polisens verksamhet, en uppföljning som inte enbart fokuserar på utredningsdelen utan på ett mer rättvisande sätt speglar hela polisens komplexa uppdrag.

 

Icke desto mindre måste vår ambition alltid vara att sträva efter att bli bättre. Även när det gäller antalet ärenden redovisade till åklagare. Att utreda fler brott och minska antalet äldre, outredda ärenden är en obestridlig skyldighet vi har gentemot brottsoffer och hela samhället. Jag har uttryckt det i den milda ambitionen att bli ”ett bättre” än föregående år.

 

Det handlar om en grundläggande trygghetsfråga. En snabb reaktion från rättsväsendet på brott av enklare beskaffenhet, sådana brott som drabbar de allra flesta, är fundamentalt för förtroendet och tilliten i samhället och för att förebygga grövre brottslighet.

 

Att inte låta ärenden ligga på hög, att jobba aktivt för att upptäcka och förhindra alkoholpåverkade förare i trafiken eller utreda inbrott handlar inte om att jaga enkla poäng - det är att skapa trygghet för brottsoffer och bidra till att rädda liv.

 

I media i veckan ställdes ambitionshöjningen kring grova brott och den särskilda händelsen Rimfrost mot arbetet med mängdbrott. Jag hävdar att det är en förenkling, då båda uppdragen är mycket viktiga, men olika, och tuffa prioriteringar ska inte ställas mot varandra.

 

Stockholmspolisen har lång erfarenhet av att arbeta systematiskt mot grov och organiserad brottslighet. Lärdomar som nu ligger till grund för polisens arbete mot organiserade brottsligheten i hela landet. Ett stort och viktigt arbete som utförs till stor del lokalt.

 

Region Stockholm satsar fortsatt betydande resurser på att bekämpa det grova våldet och förhindra de kriminella nätverkens brottslighet. Samtidigt som vi utvecklar våra arbetsmetoder och stärker samverkan med andra. Det är ett långsiktigt och uthålligt arbete som fortsätter med full kraft, nu och många år framåt.

 

Det vi gör kortsiktigt för att klara våra mål ska också vara bra långsiktigt för att få en hållbar verksamhet över tid. Det är inte antingen eller utan både och samtidigt.

 

Polisen i region Stockholm har drygt 7000 medarbetare, som varje dag utför värdefulla insatser för att bistå medborgarna - oavsett om det rör utredning, service eller ingripandeverksamhet - utifrån vårt gemensamma åtagande.

 

Vi är hårt ansträngda men har fortfarande kapacitet och förmåga att klara av att arbeta mot flera områden samtidigt.

 

Rimfrost handlar om att kraftsamla runt ett problem, att Polismyndigheten lättare ska kunna prioritera, koordinera och samordna arbetet utifrån en gemensam lägesbild. Det står inte i motsats till vår ambition att bli bättre i vår totala utredningsverksamhet.

 

Det görs mycket bra arbete i region Stockholm och vår ambition måste vara att hela tiden bli bättre. Nu ska vi också växa. Min och ledningens uppgift är att tydliggöra och prioritera uppdraget samt skapa förutsättningar - såsom till exempel ekonomi, personal, god arbetsmiljö – för att organisationen ska klara uppgiften. Det arbetet fortsätter.

 

//Ulf Johansson"

 

Blåljus vet av erfarenhet hur omöjligt det är att prioritera allt samtidigt. Detta när polisen genom åren fått otillräckliga resurser. Exempel på det är när den lokala brottsförebyggande verksamheten gång på gång på gång rivits ned, för att sedan mödosamt byggas upp under några år, till nästa kris stått för dörren. Och när mord ställs mot våldtäkt, i prioriteringarna. Eller rent av mord mot mord.

 

Och ändå. Visst måste även vardagsbrotten prioriteras. Detta eftersom små brott leder till större, eftersom det finns brottsoffer även för "smärre" brott, och eftersom som Regionpolischefen skriver det handlar om att i vissa fall rädda liv. Blåljus har snuddat vid ämnet tidigare, och minns en teckning och devis som fanns upphängd i "stråket" på Polishuset i Kungsholmen tidigare, med citatet:

 

"Mamma, vad är ett vardagsbrott - Det är en personlig katastrof"


Värt att begrunda.


Tommy Hansson


 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994