Publicerat 2020-09-17 14:20

Polisen utökar populär distansutbildning 
– vill möta behovet och nå fler!

Att bli polis på distans är populärt. Hösten 2020 fylldes samtliga 196 distansplatser. Under 2021  ökar nu polisen antalet distansplatser med cirka 70 procent: till våren 240 st och till hösten 336 st. Dessutom erbjuds distansutbildning från ett fjärde lärosäte - Malmö. En satsning som gör Polismyndigheten till en föregångare i norden.

 

Foto Polisen2021 blir distansutbildning på polisprogrammet tillgängligt på fyra av dagens fem lärosäten (Malmö, Växjö, Umeå, Borås – endast Stockholm/Södertörn högskola saknar).

 

Varför är distansutbildningen så populär, enhetschef Pia Lindberg, HR kompetens? 

- Jag tror att det är en generell trend att fler studenter väljer att  studera på distans. Den största fördelen är förstås att utbildning blir tillgänglig för fler, att personer som inte bor i direkt anslutning till en utbildningsort kan välja att studera utan att därmed behöva flytta till en ny stad.

 

Drygt 70 procent fler distansplatser till hösten 2021 jämfört med i år – varför?

- Vi ser ett stort intresse för våra distansutbildningar och vill öppna upp studiealternativet för fler. Vår förhoppning är att det leder till att vi får fler sökanden från hela landet och att utbildningen och yrket ska attrahera målgrupper som annars inte valt att börja studera till polis.

 

Hur följs distansutbildningen upp?

- Vi har inga signaler på kvalitetsskillnader mellan utbildningsalternativen. Vi har t ex inte sett skillnader i "avhopp" under pågående studier bland de som studerar på campus jämfört med dem som studerar på distans. Däremot ser vi ett ökat intresse från studenter i åldersgruppen 30+.

 

Fakta:

Distansutbildning till polis har funnits i Sverige sedan 2002.

Antalet platser på distansprogrammet hösten 2020: 196 st (fullbokade)

Beslutat antal platser på distansprogrammet våren 2021: 240 st, hösten 2021: 336 st

 

Totala antalet platser på polisprogrammen detsamma

Under 2021 erbjuds totalt 2 040 platser till polisprogrammet: 1 020 till våren samt 1 020 till hösten (inkluderat antalet campusplatser respektive distansplatser).

 

Skillnader i "profil" av elever som söker campus/distansutbildningen: antalet "äldre" sökanden till distansutbildningen till polis var fler tidigare än idag. Idag har ålderskurvan jämnats ut.

 

Distansutbildning till polis i norden

Island: Akureyri Universitet, på Island, bedriver idag hela grundutbildningen till polis på distans.

 

Norge: Polishögskolan i Oslo har testat distansutbildning, men den är nedlagd sedan flera år.

 

Finland: saknar polisutbildning på distans.

 

Danmark: saknar polisutbildning på distans.

 

Idag finns inga större kvalitetsskillnader mellan distans- respektive campusförlagd utbildning.

 

Länk – läs mer om polisutbildningen polisen.se

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994