Publicerat 2020-05-01 12:50

Polisens nya vägledning
för hemarbete


Fler polisanställda ska ges möjlighet att jobba hemifrån under pågående pandemi. Det framgår av Polismyndighetens nya vägledning för hemarbete som går i linje med Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Det tidigare generella budskapet "frisk på jobbet" gäller inte längre. 

Polismyndighetens nya vägledande principer för polisanställdas möjlighet att jobba hemifrån under pågående pandemi finns att läsa om på Intrapolis (sök "FAQ om sjukdom, arbete hemifrån, resor med mera"). Budskapet har också riktats explicit till chefer runtom i hela organisationen, allt för att den nya vägledningen ska få genomslag. 

På Intrapolis framgår bl a: "Arbete hemifrån är en väg att reducera antalet medarbetare som samtidigt vistas i myndighetens lokaler och som rör sig till och från arbetet med kollektivtrafik. Medarbetare som ej ingår i en riskgrupp men där det finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter på annan plats kan också erbjudas att arbeta hemifrån. Det ankommer på närmaste chef att avgöra i vilka fall arbetet kan utföras hemifrån utan att verksamheten påverkas negativt."

Bakgrund: 21 april lämnade de nationella huvudskyddsombuden, för både civil- som polisanställda, in en gemensam 6:6a-begäran (Arbetsmiljölagen) till Polismyndigheten - artikel i Polistidningen. I begäran lyfte skyddsorganisationerna bl a fram att polisledningens generella budskap "frisk på jobbet" av chefer upplevdes inte ge något utrymme att tillåta medarbetare att jobba hemifrån.


Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994