Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-21 19:30

Poliser får mer i ersättning

Blåljus har vid upprepade tillfällen berättat om poliser som fått rätt i domstolar eller i brottsskadenämnden tack vare hjälp från sin fackförening. Rättshjälpen är ingen självklarhet, den kostar pengar för facket, men poliserna är värda det bästa rättsliga skyddet så utsatt som yrket är. Nu kommer siffror på att poliser även har annan nytta av den fackliga organisationen.

När det gäller arbetsrättsliga tvister eller ersättning vid arbetsskador, kan sådana tvister bli oerhört dyra och jobbiga eller omöjliga att driva för en enskild. Nu berättar Polisförbundet och LO-TCO rättsskydd om hur drabbade poliser har fått ersättning.

"Polisförbundets medlemmar

hör till dem som får ut mest ersättning genom den fackligt ägda juristbyrån LO-TCO Rättsskydd. 2017 var inget undantag. När de andra förbunden som också är verksamma inom polisen snittade på upp till 200 kronor per aktiv medlem landade Polisförbundets resultat på över 800 kronor per medlem.

 

En del av förklaringen ligger rimligen i polisyrkets utsatthet för hot och våld, eftersom den största delen av ersättningarna rör olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. Av de omkring 16 miljoner kronor som 35 av Polisförbundets medlemmar fick ut i ersättning genom LO-TCO Rättskydd förra året gällde omkring 14 miljoner kronor arbetsskador, sjukdomar och olycksfall. De resterande två miljonerna är skadestånd till medlemmar. I statistiken ingår även skadestånd för arbetsrättsärenden.

 

Poliser får mer

Men Polisförbundets medlemmar får ut förhållandevis mycket även i relation till andra delar av arbetsmarknaden där arbetsplatsolyckor förekommer i jämförelsevis stor utsträckning, visar årets statistik från LO-TCO Rättsskydd.

 

Elizabeth Östman är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och har 15 års erfarenhet av att hjälpa medlemmar från olika förbund med juridiskt stöd. Hon anger en möjlig förklaring till varför Polisförbundet sticker ut i statistiken:

 

– En del förbund är mer generösa med vad man beviljar rättshjälp för, säger hon.

Hon lyfter fram vikten av att alla arbetsskador verkligen anmäls, både olycksfall och sjukdomar.

 

– En framgångsfaktor är att medlemmar uppmärksammas på detta genom sitt förbund och genom förtroendevalda på arbetsplatsen, säger Elizabeth Östman.

 

Juridisk hjälp också i svåra fall

Polisförbundet har en god representation i form av skyddsombud på arbetsplatsen och huvudskyddsombud i varje region. Polisförbundets ombudsman Hans Olsson vill särskilt lyfta fram det goda lagarbetet.

 

– Lagarbetet i hela kedjan – från arbetsplatsen via förbundskansliet till LO-TCO – är en förutsättning för att nå resultat, säger han.

 

De medlemmar som fick ut de högsta beloppen har ersatts för arbetsskador med långvarig inkomstförlust som följd. Om orsaken varit en olycka är det vanligen relativt okomplicerat att få ut ersättning för händelsen. Men Polisförbundet anlitar juridisk hjälp även för medlemmar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, whiplashskador, utmattningssyndrom och andra arbetsrelaterade sjukdomar. I dessa fall krävs betydligt större insatser för att leda i bevis att sjukdomen kan härröras från just arbetet och att arbetsoförmågan i verkligheten är större än vad Försäkringskassans läkare bedömt.

 

– Det här är processer som ofta löper över flera år och som ställer högra krav på kunskaper inom både försäkringsmedicin och juridik. Sådana ärenden skulle vara oerhört kostsamma för medlemmarna själva att driva, om det alls är möjligt, utan den hjälp de får genom sitt fackförbund, säger Elizabeth Östman."

 

Det kan vara värt att skicka en tacksamhetens tanke till alla de skyddsombud och fackliga lokalombud som håller sig uppdaterade om kollegornas rättigheter. Dessutom finns möjligheten till rättshjälp eller rättslig hjälp reglerad i Polisförbundets stadgar och det finns en nämnd som gör bedömningar i de fall som inte är solklara. Dessutom har vi erfarna ombudsmän med juridisk och arbetsrättslig kompetens. Så länge allt går bra i polisyrket, man inte blir anmäld, råkar ut för skada eller annat ersättningsbart, kan man kanske klara sig själv. Men när det oväntade och oönskade inträffar, finns vi där för varandra.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994