Publicerat 2019-08-26 11:10

Poliser om polisens utmaningar och vem som ska leda poliser

Två poliser har fått in en debattartikel på Aftonbladets debattsida. Den ene är polisinspektör, den andra är förutom polis, dessutom riksdagsman för SD och ledamot av justitieutskottet. De menar att poliserna måste få en utbildning med höga krav på kvalitet, allmänhetens förtroende bygger på det och poliser ska även ledas av poliser i operativ verksamhet.

Debattörerna konstaterar att det ställs unika krav på poliser, det bygger på ett unikt ansvar och yrket har unika befogenheter. Detta kräver i sin tur såväl en adekvat utbildning inom en mängd områden då svensk polis i dag ställs inför utmaningar som tidigare generationer inte tvingats hantera. De senaste åren har vi sett en ökande polarisering i samhället.
 

"Extremt våld, ökande antal våldtäkter och gärningsmän som inte kan lagföras är akuta polisära frågor som inte kan anstå. För att underlätta för svensk polis behöver vi därför förenkla och inte försvåra deras arbete."

 

De menar även att civilanställd personal i den poliskris vi ser idag förväntas ersätta poliser utan att ha rätt utbildning eller erfarenhet av polisarbete. De menar att det är en oroande och farlig utveckling som riskerar att skada allmänhetens tilltro till svensk polis för lång tid framöver.

 

Å andra sidan noterar skribenterna att det finns oerhört många duktiga civilanställda inom polisen. De behövs i olika stöd- och specialistfunktioner. Alla organisationer behöver influenser utifrån. Polismyndighetens möjligheter att rekrytera personer utanför den egna myndigheten för chefs- och specialistfunktioner är av central betydelse.


Däremot motsätter sig skribenterna att civilanställda ska genomföra polisuppdrag på fältet eller leda poliser operativt. De skriver att "Vad svensk polis behöver i dag är en ordentlig statushöjning längs hela linjen. Bättre arbetsvillkor och högre löner. Men inte minst förståelse för arbetets förändrade karaktär.

Det krävs en insikt om att jobbet som polis i dag kräver mycket mer, inte mindre, än vad som varit fallet tidigare. Sett i ljuset av detta är det förödande för verksamheten när alltmer polisarbete utförs och ledningsbeslut fattas av personer som inte har polisutbildning och saknar djuplodande kunskap om polisens arbete.

Polisens arbete bör i första hand ledas av just poliser. Att inte den självklarheten sitter djupt inom svenskt rättsväsende år 2019 är minst sagt anmärkningsvärt."

 

Blåljus konstaterar att artikeln lett till en närmast infekterad debatt i sociala medier, där en del civilanställda menar att de blir nedlåtande behandlade eller ignorerade av poliser som inte uppskattar deras värde eller arbetsinsatser. Där diskuteras även i vilken mån civilanställda verkligen arbetsleder poliser idag, eller deltar i operativt polisarbete.

 

Vi välkomnar debatten, särskilt eftersom Polismyndigheten de närmsta åren kommer att anställa kanske tusentals nya civila arbetskamrater. De behövs varenda en, men borde så klart användas där de gör bäst nytta och kommer bäst till sin rätt. Var gränserna för vilka arbetsuppgifter som är lämpade för en civil- respektive polis- anställd är viktiga att reda ut med hänsyn till  rättssäkerheten, arbetsmiljön och för allmänhetens förtroende.

 

Tommy Hansson


Uppdatering: Ett tillförordnat civilt huvudskyddsombud har gått i

svaromål på artikeln, och menar att polisens våldsmonopol snarare utmanas av säkerhetsbranchen än av civilanställda. Han skriver bland annat att


"Man kan konstatera följande:

  • Om man besitter ledaregenskaper eller ej är inte avhängt på om man gått polisutbildningen.
  • Om man är duktig operatör eller ej är inte avhängt på om man har gått polisutbildningen.
  • Om man är duktig utredare eller ej är inte heller avhängt på om man gått polisutbildningen."
Vi anar att vad skribenten menar att en polisanställds kompetens inte är avhängigt om den polisanställde utbildat och tränat sig till polis. Vi skulle inte rekommendera att använda det synsättet på andra yrken, som flygtekniker, tandläkare eller kirurg.
 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994