Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-12 09:20

Poliser som kommer tillbaka och politiker som får frågor

att arbetsvillkoren har ändrats drastiskt för polisen och det är tufft psykiskt att möta folk i kris, det är i synnerhet tufft i södra Stockholm. Och det är fruktansvärt dåligt betalt, säger han.


När han får frågan om han gorde rätt besllut som återvände till Polisen tänker han efter och svarar...

– Jag har börjat att tveka lite när jag ser hur poliser har gått ned ordentligt på knäna den sista tiden. Man försöker lappa och laga för att det ska gå runt, säger han. Vi måste ta tag i situationen med svensk polis om vi överhuvudtaget ska ha någon polis kvar, säger polismannen och det blir de sista orden i artikeln...

Heta frågan till partiledarna:

Hanif Azizi frågar alla partiledarna i riksdagen samma fråga, "Hur ska ni förbättra situationen för oss poliser i utsatta områden? Och hur ska det egentligen gå till att få fler poliser när utbildningsplatser står tomma?"


Hanif beskriver en ung kollega i hans lokalpolisområde som på kort tid varit med om 16 mord.  Förutom att lagföra och utreda brotten, med eget liv som insats försöker vi rädda andra och trösta anhöriga. Men det finns en gräns för oss polismän, säger Hanif till SvD. 


Partiledarna svarar och tidningen gör en analys av hur väl de svarar på frågan med ett index som är utformat av en filosofiprofessor. Det innehåller fyra grader, att de svarat helt på frågan, till större del, till mindre del eller inte alls. Ingen undviker att svara helt, och ingen ger ett helt uttömmande svar på frågan. Tre av partiledarna  svarar till större del, fem svarar till mindre del på frågan enligt tidningens index. Må så vara, men svaren är ändå upplysande om vilken profil de olika partierna har i polisfrågor och hur utvecklingen skall vridas rätt.


Blåljus bjuder på några citat från olika partieldare, för att ge exempel på insikt, läsarna får gissa vem som sade vad eller köpa SvD.

 

"Det sägs att det är fler som söker men att problemet är att folk inte stannar kvar, att de lämnar yrket. Då handlar det snarare om att det måste vara såpass attraktivt att vara i yrket att man inte lämnar. Jag tror att det handlar om lönefrågan."

 

"Sedan tror jag att det handlar om att skärpa straffen för dem som utsätter polis och annan blåljuspersonal för till exempel stenkastning. Ge polisen ökade befogenheter och de verktyg man anser sig behöva för att bättre klara sitt jobb."

 

"Det är helt förfärligt, det som vi ser nu. Och totalt oacceptabelt. Det handlar om att vi måste upprätthålla rättsstaten i hela landet. Både förtroendet och respekten för polisen, men också övriga delar av samhället."

 

"Jag tycker att vi behöver satsa mer på närpoliser och områdespoliser som kan bygga förtroende i området. Ett stort problem är att folk inte vill vittna i de här områdena."

 

"Det är en av de viktigaste frågorna som Hanif ställer här. Vi måste öka attraktionskraften i polisyrket och det är rätt mycket en lönefråga. Att yrket ibland är brutalt ligger i sakens natur, men då måste man kompensera det."

 

"Det är en fruktansvärd situation som Hanif beskriver. Polisen gör ett helt heroiskt arbete utifrån de förutsättningar som finns."

 

"Vi behöver jobba mycket mer med skolan, socialtjänsten och fältassistenter för att rusta upp de här områdena och förebygga att fler dras in i kriminalitet."

 

Många kloka och insiktfulla svar från politikerna. Det intressanta, är möjligen att svaret på hur vi ska få fler poliser att återvända, stanna eller låta sig rekryteras till polisen och de särskilt utsatta områdena är detsamma. Anställningsvillkor och polislönelyft. Den insikten tycks nu vara spridd bland politikerna. Så nu är det bara att genomföra det...

 

Valrörelsen pågår. Den som vill läsa lite mer om hur kandidater till riksdagen som är poliser resonerar kan göra det i Polistidningen.

 

Tommy Hansson

 

 Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994