Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-13 11:10

Poliser uppmanas säga upp sig

I en ny kampanj, ställs krav på kraftigt höjda polislöner. Kampanjsidan kräver att Sveriges poliser får ett omedelbart lönelyft om 5000 kr / mån och att det anställs ytterligare 5000 poliser. På kampanjsidan förs även en diskussion kring hur polisfacket har att förhålla sig till kampanjen.


Så här står det på kampanjsidan, om vilken det förts en diskussion på interna polisforum på internet:


"Sveriges politiska makthavare kan inte ha undgått polisanställdas rapportering om vad som måste åtgärdas. Polisförbundet har ingen möjlighet att uppmana sina medlemmar till massuppsägning.

De är tvärtom skyldiga att avråda från en sådan samordnad och kraftfull aktion eftersom det kan anses strida mot fredsplikten. Däremot har den enskilde alltid rätt att säga upp sig. Därför anordnas denna kampanj av alla oss enskilda poliser som vill vara delaktiga när svensk polis uppvärderas. Sverige behöver en polismyndighet som attraherar de bästa för att kunna ge våra medborgare den trygghet de förtjänar.

 

Personal attraheras och stannar inom Polismyndigheten om det erbjuds värdiga löner, bra utbildning och i övrigt goda arbetsvillkor."


Polistidningen kommenterar kampanjen, som syftar till att få femtusen poliser att säga upp sig om kraven inte uppfylls, och har en kommentar från Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson:


"Polisförbundet får inte samordna den här typen av massuppsägningar, står det på hemsidan i fråga. Men förbundets ansvar är större än så; Man är enligt MBL tvungna att motverka stridsåtgärds-liknande aktiviteter, berättar förhandlingschefen Niklas Simson.
– Vi måste därför markera att vi inte står bakom det här initiativet och vi är dessutom skyldiga att uppmana dem att upphöra, säger han till Polistidningen."


Blåljus kommentar:

Att anordna en uppsägningskampanj för att uppnå ett i sig legitimt fackligt krav, är en olovlig stridsåtgärd, som är förbjuden enligt MBL. Det finns hårda arbetsrättsliga straff för den typen av stridsåtgärder, med möjliga påföljder som skadestånd och avskedande. Blåljus och Förbundsregion Stockholm kan inte ställa sig bakom något som är olagligt. Redan när vi fick det nya löneavtalet, som vi ansåg var otillräckligt, påpekade vi att vi är bundna av avtalet som det är. Det finns fackliga spelregler, och även om man inte vinner varje spel, gäller dessa. Vi har med oro noterat uppropet, som startades redan innan finansministerns uttalande om polislönelyftet.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994