Publicerat 2019-11-14 09:50

Polisernas löner kan höjas i år eller nästa år. o s v.

Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson, kommenterar i en nysläppt video hur det går i sista revisionen i polisernas nuvarande avtalsperiod. (2017-2020) Han konstaterar att en del regioner nästan är klara, medan det på andra håll kärvar så pass att någon utbetalning inte lär ske på denna sidan av nyåret.

Samtidigt har arbetet inför nästa avtalsperiod inletts, med förhandlingar om vilken nivå det såkallade märket ska ligga på. Det är en rejäl oenighet om nivån mellan arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna på den privata sektorn som sätter märket, som ju är den nivå som sedan andra parter ska förhålla sig till. Niklas framhåller att det finns en oenighet mellan olika organisationer på den privata sidan, där vissa vill ha mer än märket. Han förklarar att förutsättningen för att kunna få ett reellt bättre utfall än märkets nivå, är att det skapats en bred acceptans för undantag, bland andra fackliga organisationer, bland opinionen och bland politiker.

Det har Polisförbundet lyckats med, under nuvarande avtalsperiod och som Niklas bedömer det även under den kommande avtalsperioden. Polisförbundets mål är ju fem procent per år, och det finns det ekonomiska förutsättningar för i  Polismyndighetens budget för ett år framåt. Sedan ser det värre ut på längre sikt, där polisens tillväxt inte är fullt finaniserad. Där får politikerna ta sitt ansvar och föra till mer pengar.

Polisförbundet menar att polisernas uppvärdering genom löneavtal är på rätt väg i det stora hela, men visst kunde man önska att det gick fortare och det finns detaljer som kunde gå bättre, konstaterar Niklas.Blåljus beklagar att polisens löneförhandlingar så ofta har en tendens att dra ut på tiden. Visst är det retroaktivitet på löneökningarna, men många poliser hade nog varit glada för ett extra tillskott till jul. Vi menar att arbetsgivaren borde vinnlägga sig om att lyssna på Polisförbundets förhandlare och gå dem till mötes i största möjliga utsträckning.
 
Å andra sidan vet vi att vårt löneavtal är komplicerat med många olika satsningar och skrivningar som kan tolkas på olika sätt. Så det är ingen enkel matematik.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994