Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-07 10:30

Polisförbundet driver ännu ett fall till AD

Polisförbundet tar alla medlemmars arbetsrättsliga skydd på största allvar. Det kan handla om att arbetsgivaren inte följer reglerna i Lagen om Anställningsskydd, eller att man försöker gå runt reglerna i Lagen om Offentlig Anställning eller rent av Regeringsformen.

Nu berättar Sveriges Radio om en polischef, som i samband med omorganisationen av polisen för tre år sedan inte fick en viss tjänst på NOA, trots att hennes förtjänst och skicklighet befanns bättre än den som fick tjänsten. Polismyndigheten har trots att kommissarien blev förbigången inte velat rätta den felaktiga tillsättningen. I stället menar myndigheten att ett annat chefsjobb inom polisens Region Syd som kommissarien fått, skulle vara tillfyllest eftersom vilka arbetsuppgifter man har som kommissarie är ett arbetsledningsbeslut.  

Och ett arbetsledningsbeslut kan man inte överklaga, till skillnad mot en tjänstetillsättning.
Arbetsdomstolens utslag kan i bästa fall komma att få följdverkningar även på andra statliga myndigheter och medföra att godtycke vid tjänstetillsättningar minskar. Helt i enlighet med Regeringsformens 12 kap 5§ 2 styckets skrivning att "vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet."

Syftet med den skrivningen i Grundlagen torde vara att förebygga godtycke och kameraderi eller i värsta fall korruption vid statliga tjänstetillsättningar.Polisförbundet ger rättshjälp till medlemmar som blir anklagade och skäligen misstänkta för brott (eller underlåtenhet) i tjänsten, men kan även ge rättslig hjälp i frågor om arbetsrätt, skadestånd eller andra ersättningar. I sådana fall sker dock en särskild prövning. Att driva arbetsrättsliga tvister kan bli extremt kostsamt, särskilt för en privatperson, som ju måste inleda processen vid Tingsrätt och eventuellt vidare till AD. (LRA 2 kap 2§) Förlorar man processen får man sannolikt betala sina och motpartens rättegångskostnader... Den fackliga organisationen kan däremot gå direkt till AD - och har aningen större plånbok.

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994