Idag saknas helhetssynen 

Rättspolitiken präglas återkommande av tvära kast och snabba utspel. Viktiga ställningstaganden och beslut tycks ibland bygga mer på tyckande än på faktiska omständigheter. Genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott och säkerställa vår inre säkerhet, lyser ofta med sin frånvaro. Det har, tillsammans med avsaknaden av helhetssyn och långsiktiga strategier, starkt bidragit till exempelvis dagens polisbrist.

En varaktig polisberedning

Polisförbundet har föreslagit att regeringen tillsätter en varaktig polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån ordentliga omvärldsanalyser försöker att hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver. Förebilden för arbetsmodellen är det blocköverskridande samrådsorgan som under lång tid funnits för försvarsfrågor, Försvarsberedningen.

En polisberedning skulle medföra att vi får en ordentlig politisk analys av vad som krävs för att polisen tillsammans med andra brottsbekämpande myndigheter, både på kort och på lång sikt, ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott.

Därför driver Polisförbundet frågan om en polisberedning

Med långsiktiga och strategiska beslut grundade i breda politiska överenskommelser ökar förutsättningarna för att riksdag och regering ger rättsväsendet, däribland polisen och poliskåren, de förutsättningar som krävs för att korrekt kunna bemöta utmaningar i samhälls- och brottsutvecklingen och bättre upprätthålla den inre säkerheten.

Sju av tio positiva till polisberedning (Pressmeddelande 2019-04-02)"

 

Blåljus noterar att Polisförbundet fått rätt en gång till. En Polisberedning behövs verkligen. Särskilt i dessa orons tider, när Finansdepartementet av förståeliga skäl är tvungna att satsa mängder av miljarder på en annan kris än poliskrisen. Under tiden fortsätter brottsligheten med rån, skjutningar och bedrägerier lite vid sidan av det mediala bruset. Förhoppningsvis klarar våra svenska partier av att lägga stridsyxorna åt sidan och vara konstruktiva och pragmatiska även när det gäller rättssamhällets framtid. Sannolikt är det vad väljarna förväntar sig av dem, både när det gäller Coronakrisen och poliskrisen...

 

Poliserna har väntat länge.

 

Tommy Hansson