Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-22 11:00

Polisförbundet i Almedalen 2018

Än en gång deltar Polisförbundet i Almedalen med det kanske starkaste startfältet någonsin. Utvalda personer kommer att få göra en övning i Viritual Reality, som handlar om en attack på polis i Polisförbundets eget tält. Hur lätt är det att göra rätt? Vad händer om polisen gör fel? Politiker och viktiga debattörer kommer att diskutera polisfrågor. I tältet kommer följande personer att svara på frågor.

Söndagen 1 juli

17.15: Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

Måndag 2 juli
11.30: Anders Thornberg, rikspolischef
13.30: Martin Marmgren, Miljöpartiet 
15.00: Tomas Tobé, Moderaterna

Tisdag 3 juli
11.30: Linda Snecker, Vänsterpartiet 
13.30: Andreas Carlsson, Kristdemokraterna 
15.30: Adam Marttinen, Sverigedemokraterna

Onsdag 4 juli
11.30: Roger Haddad, Liberalerna 
13.30: Johan Hedin, Centerpartiet 

15.30: Morgan Johansson, Socialdemokraterna

 

Till det kommer följande seminarier som Polisförbundet arrangerar:

 

Integration – en polisfråga

Dag: 2/7 2018 10:00 - 10:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19T

Polisen ska stå för trygghet, demokrati och rättssäkerhet. Poliskåren är beroende av ett högt förtroende från medborgarna för att kunna utföra sitt arbete väl. Men de nationella trygghetsundersökningarna från Brå visar att förtroendet för polisen är lägre i socioekonomiskt utsatta områden med låg integration. Den upplevda otryggheten är också högre i dessa områden. 
Hur stärker vi polisens arbete på ett sätt som bidrar till att alla människor ska kunna omfattas av våra demokratiska fri- och rättigheter?

Medverkande

 • Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet
 • Hanif Azizi, polis och föreläsare, Polismyndigheten
 • Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi
 • Boel Godner, kommunalråd (S), Södertälje kommun
 • Camila Salazar Atías, kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset
 • Cecilia Garme, moderator

Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar?

Dag: 3/7 2018 08.00 - 08:45

Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat. Det visar Polisförbundets medlemsundersökning som presenterades för ett år sedan. Därefter har en rad uppmärksammade attacker mot poliser och polisstationer ägt rum. I samtal med medlemmar, skyddsombud och huvudskyddsombud framgår det att våldet mot poliser delvis ändrat form. Utstuderade våldsyttringar uppges ha blivit vanligare. Samtidigt vet inte hälften av poliserna vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen när de har utsatts för våld, hot eller trakasserier.

Vad har Polismyndigheten gjort för att stötta poliser som utsatts för våld och hot? Vad krävs för att minska utsattheten i yrket? 

Medverkande

 • Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande, Polisförbundet
 • Ted Eriksson, polis, Polismyndigheten
 • Bengt Ivarsson, expert i Blåljusutredningen
 • Carin Götblad, regionpolischef Mitt, Polismyndigheten
 • Cecilia Garme, moderator

En bra polis för allas trygghet – i samtid och framtid

Dag: 4/7 2018 12:15 - 13:30

Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Att komma till rätta med den stora polisbristen och öka människors trygghet är en stor samhällsutmaning och en av de viktigaste politiska frågorna. I dag finns en bred politisk samsyn om det akuta behovet av fler poliser och mer ekonomiska resurser till Polismyndigheten. Men hur får vi fler poliser att vilja stanna i yrket och hur löser vi polisbristen på både kort och lång sikt?
Och hur ser vi till att Sveriges poliskår får de kompetenser som krävs för att möta dagens och morgondagens brottslighet samtidigt som vi stärker det brottsförebyggande arbetet?

Medverkande

 • Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet
 • Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Anders Ygeman, gruppledare, Socialdemokraterna

Andra seminarier som vi deltar i:

Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Brottet blåljussabotage, ny lagstiftning, men räcker det?

Så ska Sveriges största myndighetsrekrytering gå till

 

Blåljus kommer att följa Almedalen på behörigt avstånd. Särskilt seminariet om hot och våld mot poliser, kan bli riktigt intressant...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan: