Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-28 12:20

Polisförbundet om Statskontorets rapport

Även Polisförbundet nationellt kommenterar nu Statskontorets rapport om hur polisens omorganisation uppfyllt sina mål. Ordförande Lena Nitz konstaterar att för att komma medborgarna närmare och jobba förebyggande, krävs det både fler poliser, och att färre poliser lämnar yrket.


"I dag presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur styrning och ledning fungerar. Styrningen är inte tillräcklig samordnad, förankrad, eller underbyggd.

 
– Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljön för alla poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

– Att styrningen från Nationella operativa avdelningen (Noa) inte alltid uppfattas som realistisk i förhållande till de resurser och behov som finns skapar också en stor frustration. Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs, säger Lena Nitz.

Statskontoret konstaterar också att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser, något Polisförbundet vid flera tillfällen påtalat.

 

Ett av syftena med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Statskontoret menar att förutsättningarna för polisens lokala arbete har utvecklats i positiv riktning och de tar upp arbetet med medborgarlöften och inrättandet av kommunpoliser. Det stora problemet är dock personalbristen som gör att polisen har svårt att möta medborgarnas behov.

 

– Den arbetsbelastning som ingripandepolisen har gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetet och att möta kommunernas behov. Här finns mycket kvar att göra, men då krävs det att vi blir fler poliser och att de avhopp som nu sker från kåren stoppas.


 Statskontoret lyfter också att förhållandevis många poliser söker sig ifrån den lokala nivån. Den trenden måste vända, säger Lena Nitz.

 

Statskontoret tar vidare upp polisens dåliga utredningsresultat. De har på vissa håll uppstått gränsdragningsproblem mellan framför allt polisområdes- och lokalpolisområdesnivån om på vilken nivå brott ska utredas. Det stämmer bra överens med den bild Polisförbundet har.

 

– Vår undersökning från tidigare i år visade att var tredje polis anser att samordningen mellan olika delar av verksamheten fungerar sämre sen polisen blev en myndighet istället för 21 olika. Endast en av tio svarande säger att det har blivit bättre sedan myndighetsförändringen. Det får naturligtvis effekt på utredningsverksamheten, säger Lena Nitz."

 

Blåljus kan bara hålla med. Vår egen kommentar finns i denna artikel. Det som kan tilläggas, framgår av en purfärsk artikel i Polistidningen som beskriver hur det går med nyrekrytering av poliser till yrket. Det visar sig att av 800 platser på de olika Polishögskolorna efter sista antagningen har endast 625 kunnat besättas av blivande poliser. 175 av 800 platser har fallit för olika moment i antagningen och på vägen till utbildningen. Faktum är, att det tillochmed är något färre än de som gick under vårterminen (640). Läs polistidningen för att se vilka hinder som de hugade ungdomarna stöp på.

 

Det är fortfarande Blåljus förhoppning att polisyrkets attraktionskraft ska öka redan till vårterminen. Så att fler erfarna poliser stannar och fler hungriga blivande poliser söker sig till yrket. Polismyndigheten har fått just det uppdraget av regeringen, och har bara att förhandla fram en bra lösning med Polisförbundet. Easypeasy.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994