Publicerat 2019-08-21 09:50

Polisförbundet strider för polisers säkerhet och trygghet

Som bekant jobbar Polisförbundet ihärdigt med att Polismyndigheten ska förse bullerutsatta poliser med funktionella hörselskydd. Arbetet i den frågan pågår, men under tiden drabbas nya poliser av hörselskador. När skadan redan är skedd, kan kampen i stället handla om att få skadan erkänd och ersatt som arbetsskada.

Främst i linjen för att se till att poliser inte utsätts för onödiga risker för liv eller hälsa, är Polisförbundets stridbara skyddsombud. Självklart borde Polismyndigheten ha ett intresse av att samverka och stödja skyddsombuden, som bidrar till en bättre och säkrare arbetsplats vilket bidrar till att göra Polismyndigheten till en attraktiv arbetsgivare. Dock är det inte alltid så, en del arbetsgivarföreträdare tycks snarast mena att skyddsombud är jobbiga och kastar grus i maskineriet.

Ett exempel på detta ges i Polistidningen, där Polisförbundet begär skadestånd av arbetsgivaren för att ett skyddsombud uppenbarligen missgynnats på grund av sitt engagerade arbete som skyddsombud. Det handlar om en polis som inte blev uttagen till en utbildning, bland annat med motiveringen att arbetsgivaren fick känslan av att skyddsombudsrollen väger tyngre för polisen är vad utbildarrollen gör och därför valde att inte gå vidare med polisens namn".  

När en polis trots skyddsombudens förebyggande arbete ådrar sig en skada är det heller inte lätt att få sin rätt. Kvällsposten berättar om polisen Leif, som bland annat efter bullriga popkonserter och arbete i bullriga trafikmiljöer ådrog sig en hörselskada. Då var det Försäkringskassan som inte ville klassa skadan som arbetsskada. Leif fick hjälp av Polisförbundet och LO-TCO Rättsskydds jurister, och efter fyra års arbete med mycket dokumentation och expertutlåtanden var det dags att dra ärendet till Förvaltningsrätten. Då fick Leif äntligen sin rätt.

Han säger till tidningen: "Hade jag inte fått hjälp av facket så hade jag aldrig klarat det. Jag hade aldrig haft pengar till att själv skaffa mig en advokat..." Nu beslutade Försäkringskassan att Leif fick 44 000 kronor som ett engångsbelopp för skadan han lidit. Sedan ersätts han fortlöpande för inköp av nya batterier eller utbyte av hörapparat. Han är nöjd med beslutet, men tycker att det är märkligt att det ska behöva ta fyra år att få rätt...

Och ensam är inte stark...

Tommy Hansson


Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994