Publicerat 2018-10-19 12:30

Polisledningen i Stockholm tar tag i onödig administration

Pia Sjunnegård Dahlbom bloggar på intrapolis och berättar bland annat vilka frågor som varit på agendan på medarbetardagarna när polisledningen fick diskutera problem och möjligheter med sina anställda. En fråga som kom upp var vad vi kan göra åt administrativa hinder. Administration tycks finnas på alla nivåer och drabbar både poliser på fältet och chefer på olika nivåer.

-Nu har vi gett Christian Agdur, före detta chef i Po-city, i uppdrag att se över just den frågan och komma med konkreta förslag på hur vi kan underlätta och effektivisera administrationen. Han kallar det ”en insats mot den grova och organiserade administrationen”.

Förslaget har precis presenterats för arbetstagarorganisationerna, som förstås blir en viktig part i det arbetet framåt. Liksom rikspolischefens kansli med flera. Jag lovar inga omedelbara förändringar, men jag lovar att vi ser problemet och gör vad vi kan för att förenkla säger Pia Sjunnegård Dahlbom på Intrapolis.

 

En annan återkommande fråga gäller svarstiderna på PKC och första kontakten med polisen via telefon.

Det stämmer att vi har generellt sett längre svarstider i Stockholm än i vissa andra delar av landet. För närvarande ligger det på ca 25 minuter i snitt. Det beror enligt PKC-ansvariga främst på att vi gör mer i varje ärende, vilket innebär att samtalen tar längre tid. Självklart spelar även andra faktorer in, som att vi har många relativt nyanställda.  Balansen mellan snabbhet och kvalitet är alltid en svår fråga. Att ha rimliga svarstider är centralt för PKC och något vi jobbar hårt med att förbättra. Det finns tekniska lösningar som vi hoppas kan underlätta, men det handlar också, som många har påtalat, om att inte lägga för många arbetsuppgifter på PKC-operatörerna.

 

Att allmänheten kan nå oss tillräckligt snabbt är en mycket viktig förtroendefråga konstaterar Pia Sjunnegård Dahlbom.

 

Blåljus önskar lycka till med allt som hindrar polisen från att bli tillgänglig, effektiv och engagerad. Poliserna älskar inte att administrera, och vill att allmänheten ska komma fram på telefon när det behövs. Det är bra att vi har polisledningen med oss!

 

Tommy Hansson

 Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994