Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-04 10:00

Polisledningen om poliskrisen: Därför behövs mer resurser!

Två av Sveriges högsta polischefer, regionpolischefen i Östergötland Ulrika Herbst och rikspolischef Dan Eliasson beskriver på olika sätt samma problem, att det finns för få poliser. De ser även lösningen på problemet, att ge poliserna en rimlig lön att leva på så de har råd att fortsätta vara poliser.

Dan Eliasson
har skrivit sitt kanske längsta och viktigaste veckobrev hittills. Det handlar om polisers utsatthet och vad som händer när poliserna inte räcker till. Han har ju varit i Västerås och talat med kollegor till polisen som fick sitt hem beskjutet med automateld, så det kan möjligen ha väckt tankar och förståelse. Dan Eliasson konstaterar att polisers trygghet framför allt kommer av att det finns tillräckligt många poliser runt omkring. Är vi tillräckligt många, blir vi tryggare på jobbet.

Han skriver:

"Fler kollegor stärker vår förmåga och ökar tryggheten i utsatta situationer. Det är mitt första svar på hur poliser ska känna sig mer trygga på jobbet. Ju fler kollegor vi har runt oss i svåra situationer, desto säkrare och tryggare kommer alla att känna sig. Jag har varit och är klar i dialogen med våra uppdragsgivare kring polisens fortsatta resursbehov.

Nästa tillfälle att samlat ge vår bedömning är i det budgetunderlag som lämnas till regeringen i mars.

 

  

I vår dialog med regeringen lyfter vi också behovet av skärpt lagstiftning på flera områden. Det gäller grova vapenbrott, angrepp på blåljuspersonal, rätt till kränkningsersättning, kameraövervakning, datalagring, hemlig dataavläsning med mera."

 

Regionpolischef Ulrika Herbst får i Norrköpings Tidningar kommentera polisflykten från yrket och löneläget och visar även hon en insikt:

 

Hon berättar att hon inte är  överraskad över att polser överväger att lämna yrket på grund av lönen. Lönefrågan har varit högst på dagordningen hos oss de senaste åren. Ska vi kunna rekrytera, behålla och få tillbaka personal är det här den kanske viktigaste frågan Där är facket och vi som arbetsgivare överens, säger hon till NT.

 

Hon noterar även att polisen konkurrerar med andra yrken och att då är lön och arbetsmiljö vikiga faktorer. Hon menar att det finns en samsyn mellan polisfacket och ledningen om att lönerna måste öka.

 

Blåljus noterar att insikten om att poliserna måste få bättre betalt nu sprider sig. Vi är  helt säkra på att även regionledningen i Stockholm har samma insikt, så mycket mer så som både arbetsmiljön och konkurrensen från andra yrken är hårdare i vår region och kostnadsläget högre. Det är även hoppfullt att rikspolischefen fortsätter att överväga ytterligare budgetökningar för att polisen ska klara sitt uppdrag och behålla sin konkurrenskraft. Kanske kan det då bli verklighet av orden om attraktiv arbetsgivare...

 

Nästa budgetproposition är ju den sista för nuvarande ministär. Vi får se vilket avtryck den vill ge till historien och vilken debatt den vill ha om polisen i valrörelsen...

 

Tommy Hansson

 

 

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994