Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-10-11 09:30

Polisledningens svar till Statskontorets granskning

Polismyndighetens två högsta chefer, Anders Thornberg och Mats Löfving, har skrivit på DN debatt hur Polismyndigheten ska möta och mota de brister som kommit fram i Statskontorets granskning av Polismyndigheten efter polisreformen. Problemen är kända och lösningarna verkar inte vara raketforskning det heller. Även om det inte var så läge sedan (utan för två år sedan ganska exakt) som politiker hävdade att polisen hade tillräckligt med resurser och polisledningen hävdade att medias och polisfackets tal om en poliskris som krävde en kriskommission var "larv".

(att söka på larv i Blåljus sökruta eller internet ger en del träffar...)Dessbättre låter det annorlunda nu, både från politikerna av alla färger som fyra år efter omorganisationen vill rädda den med mer pengar och från polisledningen. Kanske kan det gå, även om resurserna hade behövts redan vid genomförandet av omorganistaionen.
Nu föreslår polisledningen att arbetsuppgifter ska lyftas av polimyndigheten, allt från omhändertaganden av berusade personer (tiotusentals ärenden per år) till transporter av personer med avvisningsbeslut eller för placering enligt sociallagar, eller omhändertagande av djur.

Gott så. Just när det gäller dessa förslag, är det dock knappast några nyheter. Varje decennium sedan 1970-talet har idéer som LOB-enheter på sjukhus eller att RenOdla PolisArbetet lyfts fram, exempelvis under stridsropet ROPA.
Pass- och Hittegodshanteringen är andra exempel. Alla vällovliga förslag i den riktningen har dock fallit på att ingen annan myndighet velat eller orkat ta över. I varje fall inte gratis. Och nog kan man fundera på hur många LOB-ar som godmodigt skulle följa med medkännande socialarbetare eller sjuksköterskor bort från sitt missbruk.

Andra förslag som lämnas i artikeln, är satsningar på "Utsatta områden". Det är däremot helt utmärkt, efterhand som poliserna blir fler. Hittills har resurserna bara räckt till att fylla upp de "Särskilt utsatta områdena" till ett hyfsat antal poliser. De resurserna har ofta tagits just från utsatta områden. Så där finns en förbättringspotential, absolut.
 
Snabbare lagföring och koncentration mot särskilt brottsaktiva är andra förslag, som om än inte helt nya, är ytterst angelägna. Då kanske Skaraborgsborna kunde slippa möta våldsmannen som grovt misshandlade en polis på fri fot endast dagar efter gärningen. Varför inte ta steget fullt ut och införa jourdomstolar, exempelvis när bevisningen är glasklar som när brottet filmats...
 
Slutligen föreslås bättre medarbetarskydd, med orden: "Förstärk skyddet av polisanställda. Kriminella blir allt mer offensiva i försöken att påverka rättsskipningen genom att hota och angripa polisanställda och polisens egendom. Nyligen genomförde polisen en enkätundersökning med drygt 13 000 polisanställda som visar att många utsätts för hot, våld och påverkansförsök. Det är mycket allvarligt. Ett omfattande arbete pågår med att se över skalskydd, utrustning och skyddet för medarbetarna. Vi vill också se ett ökat skydd av polisanställdas personuppgifter. Ett starkt medarbetarskydd för polisanställda är centralt i ett fungerande rättssamhälle."
 
Ett helt utmärkt förslag, och att Polismyndigheten bemödat sig om att undersöka problemets omfattning är utomordentligt lovvärt. Och inte en dag för tidigt.

Slutligen: Blåljus ställer sig helhjärtat bakom det som Polismyndigheten skriver i sina slutord:

"Brottsligheten ska bekämpas resolut av svensk polis. Brottsoffer ska få upprättelse och kriminella ska lagföras. Med de utlovade resurstillskotten ska vi fortsätta effektivisera och utveckla verksamheten, attrahera ny kvalificerad personal och vara en aktiv och pålitlig samarbetspartner för övriga samhället. Men det krävs åtgärder från många fler. Tillsammans kan vi göra hela Sverige tryggt och säkert."

Vi hade bara önskat att problemen tagits på allvar långt tidigare. Med det sagt; Bättre sent än aldrig.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994