Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-06 09:00

Polislönelyft nödvändigt för att lösa polisens kris

Lena Nitz skriver idag på SvD debattsida, om välkända problem för svensk polis. Det handlar om grov brottslighet som bara eskalerar, terrorhot, gränsbevakning och poliser som går på knäna och utsätts för hot och våld.  Till det kommer en negativ (hittills) löneutveckling för svensk polis. Idag finns det nog ingen som inte inser att vi har en poliskris...

Lena noterar att vårt samhälle bygger på en hög grad av tillit, trygghet och respekt för lagar, vår demokrati och för varandra. Det kommer dock inte gratis,
utan kräver att samhället stöttar med skola, psykiatri och andra utjämnande åtgärder. Men dessutom krävs en mer handfast trygghet, att man kan slippa bli utsatt för brott, och om det sker ska polisen komma i rimlig tid och utreda brottet och bidra till att gärningsmannen lagförs. Annats riskerar tilliten att gå om intet, vilket sätter själva grunden för vår demokrati i fara.

Lena konstaterar att de grova brotten har blivit grövre, kriminella angriper polisen och de utsatta områdena har blivit fler. Ovanpå det har det tillkommit ett förhöjt terrorhot och tidskrävande gränskontroller. Ändå går det bara 201 ­poliser per 100 000 invånare jämfört mot 2010 då vi hade 216 poliser per 100 000 invånare.

Polisbristens grund har inte bara med en förändrad brottslighet att göra, polislönerna har en viktig roll också, medelgrundlönen för poliser har släpat efter rejält: från 1 600 kronor över det statliga genomsnittet i början av 2000-talet, till 4 400 kronor under snittet förra året, enligt SCB:s statistik.

Lena avslutar sin debattartikel med orden:

"Ska de politiska löftena om fler poliser blir verklighet krävs satsningar på polisen. Det är en nationell angelägenhet av största strategiska vikt, som dessutom har folkets stöd. En ny undersökning från Novus visar att poliser är den yrkesgrupp som flest anser bör få högre löner. Drygt tre av tio (31 procent) uppgav att just polisers löner bör höjas.

 

Satsningar på polisen och på polislönerna är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det behövs också för att ge Sveriges poliser en lön som står i proportion till det ansvar och de risker som följer med yrket. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige – det tjänar alla på."


Det Lena i sin artikel sätter fingret på, är magnituden av polislöneproblemet. Det ger även en antydan om hur stort polislönelyftet måste bli för att politikerlöftena om att göra polisen till en attraktiv arbetsplats - för helt vanliga poliser...


Tommy HanssonGilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994