Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-05 11:40

Polismyndigheten om det nationella löneavtalet

Polismyndigheten berättar nu på Intrapolis om det centrala avtalet som slöts under onsdagen mellan Arbetsgivarverket och OFR/s/p/o. Polismyndighetens förhandlingschef berättar vilka ambitioner myndigheten har med förhandlingarna på lokal nivå, bland annat med Polisförbundet och hur lång tid som beräknas för att komma fram till ny lönesättning.

Så här beskrivs det på Intrapolis:

"Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna OFR/S,P,O och Seko kom under onsdagen överens om nya centrala ramavtal om löner för statsanställda. Saco-S har sedan tidigare ett tillsvidareavtal.

De nya avtalen, RALS 2017-2020, gäller från och med 1 oktober 2017 till och med 30 september 2020 och sätter ramarna för de lokala parternas fortsatta förhandlingar på nationell myndighetsnivå.

 

- Den treåriga avtalsperioden innebär bättre förutsättningar att tänka långsiktigt i lönebildningsarbetet och ger oss bland annat möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen att uppvärdera polisyrket, vilket är angeläget utifrån det rådande kompetensförsörjningsläget, säger Mathias Berg, Polismyndighetens förhandlingschef.

 

Nu påbörjas förhandlingarna mellan Polismyndigheten och de lokala arbetstagarorganisationerna. De i nuläget främst berörda lokala arbetstagarorganisationerna vid Polismyndigheten är Polisförbundet och ST inom Polisen, som båda är förbund inom OFR/S,P,O, samt Seko Polisen. Även Saco-S kan, beroende på sakfråga, komma att beröras av förhandlingarna.

 

- Nu träder Polismyndigheten in som förhandlingspart och förhandlingar på myndighetsnivå kan dra igång på allvar. Vi har bland annat som ambition att tillsammans med våra arbetstagarorganisationer skapa en lönestruktur som både kan attrahera ny kompetens och behålla den kompetens vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag, säger Mathias Berg.


Målsättningen är att den del av förhandlingsarbetet som sker på nationell nivå ska vara klar före årsskiftet, vilket innebär att lönerevisionsarbetet sedan fortsätter på regioner och avdelningar."

 

Blåljus gläds åt viljan från arbetsgivaren att skapa en bättre lönestruktur som kan attrahera ny kompetens och erfarna poliser. Dessutom finns sannolikt en samsyn om behovet att uppvärdera polisyrket. Vi noterar att Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson blivit intervjuad av Nyhetsbyrån Direkt och säger: "Det behövs en uppvärdering av polisyrket och då krävs att vi får mer än 6,5 procent. Vi måste landa på högre nivåer än så, annars fortsätter vi att halka efter"

 

Niklas tillägger att polisyrket sedan ett antal år har halkat efter i löneutvecklingen jämfört med andra på arbetsmarknaden. Det har minskat attraktionskraften och fått fler att sluta. De målsättningar som finns om fler poliser kommer att bli väldigt svåra att nå om inte lönen höjs. Niklas noterar vidare att budgetförstärkningarna till polisen nu ger reella förutsättningar för en uppvärdering av polisyrket. Även om en del av budgetförstärkningen kommer att gå till förbättrad polisverksamhet, ligger prioriteringen på lönen väldigt högt för Polisförbundet. Det borde den göra även för arbetsgivaren, för det finns akuta problem som måste lösas, noterar Niklas Simson.

 

Blåljus har sällan hört så samstämd ljuv musik i inledningen av lokala förhandlingar. Nu gäller det att fylla orden med ett pekuniärt innehåll som gör att polisyrket är konkurrenskraftigt i förhållande till arbetsmarknaden...

 

Tommy Hansson

 


 

 

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994