Publicerat 2020-03-20 08:50

Polismyndigheten planerar för Covid-19. Det blir prioriteringar

Ingen har kunnat undgå att märka att Sverige stängt ned delar av samhället. Men en del verksamheter måste bara fungera. Vi på Blåljus tänker så klart särskilt på personalen inom vården, som får mer att göra med färre personal. Och på alla poliser vars arbetsinsatser är avgörande för människors trygghet och säkerhet. Dessutom i vissa situationer som utsätter de anställda för smittfara.

 Förra veckan avslöjade Expressen Polismyndighetens krisplan, som enligt tidningen skulle innebära att Polismyndigheten tvingas till ännu hårdare prioriteringar i verksamheten än idag. Om 20-50% av poliserna blir frånvarande skulle exempelvis en del utredande poliser tvingas förstärka ingripandeverksamheten. Det kunde också bli mer övertid och hemarbete för de som har den möjligheten.
 
Efterhand har övriga media allt från Polistidningen till SVT följt upp hur Polismyndighetens pandemiplan utvecklas. Problemet är delvis detsamma som när det gäller akutvårdsplatser eller respiratorer inom vården; nivån är låg redan innan Covid-19 ställer resurserna på prov. Å andra sidan, ett stort procentmässigt manfall inom polisen hanterar vi ju varje sommar, under semesterperioden. Och det är kris varje gång men efter sommaren har det fungerat tack vare att alla har hjälpts åt.
 
En annan grupp som berörs särskilt av Covid-19 är studenter på våra högskolor, inklusive polisstudenterna. De berörs som alla andra högskolestudenter av rekommendationer om att studera hemma i största möjliga utsträckning, som Polistidningen noterat. Dessutom vidtas åtgärder för att förhindra smittspridning vid de praktiska moment som ändå måste genomföras gemensamt. Studierektorn vid Södertörns polisutbildning konstaterar i Polistidningen att  man inte får glömma bort, att hur desperata vi än är för att få ut fler poliser så är ingen betjänt av att vi släpper ut poliser som inte är färdiga. Det skulle innebära enorma risker.

Vilka svåra avvägningar som finns beträffande utbildningar, beskrivs i en artikel i GP. Det handlar om den polisiära konflikthanteringen, som ligger till grund för polisernas förmåga att  ingripa i de mest kritiska situationerna, där liv och hälsa står på spel...
 
Borås Tidning, berättar att alla salstentor ställts in på Borås högskola. Dock inte för blivande sjuksköterskor och poliser. Rektorn på skolan noterar att det är skolans ansvar att producera framtidens sjuksköterskor och poliser, vilket även är ett vitalt samhällsintresse. Blåljus hoppas att eventuella studenter med Covid-19-symtom avstår tentamen och får göra den efter tillfrisknande. Det borde kanske ha varit möjligt att ordna tentorna per distans, med exempelvis Bank-id. Å andra sidan kanske det skulle fresta till fusk. Men för att förebygga fusk och även smitta, hoppas vi att de skrivande studenterna placeras ut i tentasalen med rimligt mellanrum.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994