Publicerat 2020-08-08 00:10

Polismyndigheten tar polisanställdas säkerhet på allvar. Nyhet i Studio Ett.

Äntligen skulle polisen komma närmare allmänheten i Rinkeby, genom att efter åtta sorger och nio bedrövelser äntligen kunna öppna den nya, fina, säkra polisstationen i området. Dessvärre har attentat i området historiskt tvingat olika aktiviteter att upphöra, så bland annat tack vare ett aktivt skyddsombudsarbete, har säkerheten satts i högsätet.

Polistidningen var först med att uppmärksamma den höga säkerheten, som bland annat innebar att polisanställda skulle kunna ta sig till och från arbetet på ett tryggt sätt. Det har brustit på flera håll historiskt på den fronten och poliser och deras fordon har kunnat bli utsatta för brottsliga attentat. Det är så klart oacceptabelt och arbetsgivaren, Polismyndigheten, har förstått detta.

Efter Polistidningens artikel, har flertalet media gjort uppföljande reportage på ämnet, att den nya polisstationen ska öppna den första september i år med unikt hög säkerhet lokalmässigt och för de anställda, varav kanske hälften är poliser...

Studio Ett i Sveriges Radio P1 hade på eftermiddagen en debatt kring nyöppningen, med ingångsvinkeln att den höga säkerheten skulle kunna innebära en ökad distansering till de boende i närområdet. I reportaget deltog Frida Nordlöf, tillförordnad lokalpolisområdeschef som jobbat som polis i Rinkeby i tio år, Veronica Stiernberg, lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Rinkeby och Kistas stadsdelsnämnd och Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.
 
Frida Nordlöf berättade om ambitionen att bli en närvarande polisstyrka som skulle bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med allmänheten. Hon förklarade även hur riskbedömningen gått till som lett till som syftar till att polisanställda ska känna sig trygga på arbetet och under sina arbetsresor, för att orka med sitt utsatta arbete. Hon är övertygad om att polisernas naturliga närvaro i lokalsamhället är efterläntad av flertalet invånare. Frida fick flera frågor om hur säkerheten för personalen skulle uppfattas av de boende. Hon påpekade att poliser är utsatta och känner otrygghet även på andra orter i Sverige, men att man i detta fall gått före. Förhoppningsvis ska det även underlätta rekrytering av bra poliser till området.
 
Veronica Stiernberg menar att polisernas säkerhetsinsatser är stigmatiserande för området och dess invånare. Det blir nästan lite skrattretande enligt henne att poliser ska eskorteras vid hemresan. Det finns så många andra områden där det är otryggt för poliser, det är fel att sätta in dessa åtgärder just i ett "socioekonomiskt utsatt område" som Rinkeby. Det sker mer brott i centrala Stockholm, men därifrån får poliserna inte eskort. Själv känner hon sig som boende trygg i området. Hon säger även att Järvabor upplever att en stor del av poliserna i Järva behandlar järvabor med rasistiska tillmälen, det finns redan en spricka här som handlar om den systematiska rasismen från poliskårens sida, den borde åtgäras först.  Man kan inte säga att man känner sin lokala polis, poliserna går ju inte ens ut ur sina bilar...
 
Lena Nitz välkomnar att arbetsgivaren lyssnat på de polisanställdas vilja till en trygg arbetsplats och arbetsresor. Hon är övertygad om att polisnärvaron med polisstation välkomnas av den absoluta majoriteten av alla skötsamma invånare i området. Attackerna mot poliserna är vanligare i särskilt utsatta områden, särskilt efter insatser mot kriminella grupperingar. Att poliserna har en så säker arbetsmiljö som möjligt, är något som polisfacket välkomnar. Närvarande lokala poliser som jobbar långsiktigt gör att det blir tryggare både för poliserna och för allmänheten.
 

Blåljus gratulerar majoriteten av järvaborna till sin nya polisstation. Trygga poliser, och andra polisanställda som redan jobbar i området, får nu möjlighet att komma ännu mer naturligt in i lokalsamhället. Det är närmast en nationell angelägenhet att polisen och andra delar av samhället är närvarande även i utsatta områden. Några av de allra bästa poliserna med den mest högsta polisetiken arbetar som vi känner till det i området, vi är övertygade om att med en bra och säker polisstation i området kommer ännu fler av Sveriges bästa poliser att vilja bidra till att göra Järva tryggare och minska brottsligheten i området ytterligare.
 
Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994