Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-22 08:00

Polissuccén i Göteborg - vad kan vi lära av den?

Som bekant kunde EU-toppmötet i Göteborg i helgen genomföras utan störningar.  En bidragande orsak var så klart att kritiken mot EU och globalisering inte är den samma som för något decennium sedan. Men även polisernas och polisledningens insatser har hyllats, i vart fall i media. En av poliserna på plats ser dock en viss förbättringspotential...

 

"Ur en kommenderads synvinkel.

 

Så som inkommenderad till EU-toppmötet i Göteborg och tillhörandes den taktiska reserven såg jag med tillförsikt fram mot en storkommendering i region Västs regi. Med positiv erfarenhet från den tidigare NMR demonstrationen den 30 september 2017 vet jag vad en motiverad och mycket duglig poliskår kan åstadkomma och vad som krävs för att nå framgång.


I stort är jag mycket nöjd med kommenderingen även om det finns saker att förbättra.

 

Jag tillhörde tillsammans med mina vänner hemifrån, A635, och utgjorde tillsammans med AP616 den taktiska reserven. Ett uppdrag jag såg fram emot då den verkade lovande ur månget hänseende. Att min gruppchef dessutom var en av de som var med på förra EU toppmötet i Göteborg, 2001 borgade för ett erfarenhetsbaserat ledarskap.

 

Vid tiden för avresan stod det ännu inte klart vart jag skulle inkvarteras. Det bör delges innan man åker då Maslows behovstrappa även gäller poliser, och då icke minst medelålders män som gärna uppskattar bekvämlighet och framförhållning.

 

På vägen ned till Göteborg fick jag så reda på min inkvartering, jag skulle bo tillsammans med mina vänner en bit utanför centrala Göteborg. Inget som jag hade något problem med då jag förstod svårigheten i att få fram så många hotellrum som krävs. Även om EU-toppmötet varit känt sedan länge så var numerären osäker in i det längsta. 

 
Ordergivningen inför kommenderingen var tydlig och jag uppskattar verkligen det ledarskap som kommenderingschefen med sina direkt underställda chefer (DUC) genomförde och där De tryckte på några punkter, nämligen:

 

”Läs Beslut i stort (BIS) och agera därefter. Kommenderingen bygger på handlingskraftiga poliser som agerar i chefens anda. Ni har vårt fulla stöd”

 

Att gå in i en kommendering där man inte bara hör och ser chefen, utan även känner deras stöd är något som uppskattas. Det är den typ av chefer som handlar utifrån egen erfarenhet och som litar på att alla poliser verkligen vill och kan sin uppgift.

 

Med facit i hand så genomförde vår grupp egentligen tre konkreta uppgifter utöver det vanliga ”sektorpatrullering” och ”trygghetsskapande” uppgifter som genomlös hela kommenderingen. Vi ansvarade tillsammans med A40 för Belgiens premiärminister, Charles Michel, och dennes besök på Chalmers tekniska högskola samt efterföljande middag vid Villa Belparc. Samt för Statsminister Stefan Löfvén och Frankrikes president Emmanuel Macron och deras besök vid Volvo lastvagnar i Lundby.

 

Vidare fick vi ”förmånen” att stänga av Tingstadstunneln i morgonrusningen på fredagen. Trots att mången arbetssugen göteborgare fastnade i långa bilköer hade de, tack vare tidigare spridd information förståelse och ingen påtaglig irritation kunde märkas av oss på plats. Än en gång belyses här vikten av kommunikation med allmänheten på ett tidigt stadium.

 

Jag kan inte utan viss stolthet känna att mina gruppkollegor genomförde sina, om än något enformiga uppgifter i typiskt Göteborgsväder (regn och 2 plusgrader). Utan minsta gnäll upp mot ett 15 timmar långt arbetspass.

 

Jag vill här passa på att nämna några som jag anser gjorde ett utifrån förutsättningarna mycket bra arbete. Personalen ute på logistikcenter på Exportgatan kämpade på och arbetade för oss användare. Även om de uppgifter de ställdes inför var en aning övermäktiga såg jag dem aldrig sura ihop utan det kändes som om de verkligen ville hjälpa till. Stort tack.

 

Däremot kommer här ett par saker som måste förbättras och som under inga omständigheter är acceptabla.

 

Dubbelbeläggning i hotellrum.. Jag har förståelse för att det kan innebära viss problematik att få fram det antal hotellrum som krävs för att uppehålla ARA standard för samtliga. Men det kvarstår ett faktum, att Stefan Löfvén bjöd in till EU-toppmöte i Göteborg redan i mars 2016 ”– Låt oss samlas på ett toppmöte i Sverige 2017 och ta fram en strategi för att lyfta fram idén om ett socialt Europa, säger statsminister Stefan Löfvén (S) vid sitt tal i EU-parlamentet på onsdagen” (https://www.europaportalen.se/content/lofven-bjuder-till-socialt-eu-toppmote)

 

Jag är van från mina 16 år i armén att kommendatur måste fungera. Jag vill inte närmare beröra de baguetter som tilldelats kommenderingen utan nöjer mig med att konstatera att polischefen i StorGöteborg, Erik Nord, klargjorde sin ståndpunkt i riksmedia.

 

(https://www.expressen.se/gt/polischefens-vagran-betalar-inte-for-maten/

För att citera en gammal vän –”En bil går inte utan bensin” 

Att jag sedan på min reseräkning får en regional anvisning att ta upp denna undermåliga baguette som måltid och förmånsbeskattas för den är mot bakgrund av att Polischef Nord inte avser betala något för den är inte annat än under all kritik.

 

Nedan följer utdrag ut skatteverkets riktlinjer för förmånsbeskattning 

"Schablonvärdet på 80 kr representerar en normal lunchmåltid som har karaktären av dagens rätt. Med normal lunch avses en lagad rätt som består av en beredd och tillredd varm eller kall maträtt."

 

Möjligen kan baguetten klassas som stycksak: "Andra smårätter och styckesaker som arbetsgivaren tillhandahåller de anställda bör värderas till marknadspris.". Eftersom polisen vad jag förstått ej kommer att betala, torde förmånsvärdet då vara noll kronor. (https://t.co/RoXaavoxid)

 

Där måste polismyndigheten bli bättre, det finns en betydande utvecklingspotential. 

Jag väljer att poängtera två punkter vad avser detta. Det är valår nästa år och det kommer bli betydande kommenderingar i hela landet, både regionalt och nationellt. Då måste så banala saker så som förläggning och kommendatur fungera. 

 
Sammantaget är jag nöjd med hur framförallt enskilda polismän knegade på trots ett visst mått av tristess, hur förtroendet från cheferna genomsyrade kommenderingen om än det finns möjlighet till förbättring på underhållssidan.

 

Jag är stolt över att tillhöra svensk polis.

 

Insp Johan Spånbo"

 

Blåljus tackar Johan för hans berättelse, inget är så bra att det inte går att förbättra, vi har tidigare diskuterat hur poliser förläggs som om de inte vore statstjänstemän, med rimliga krav på sömn och återhämtning. Så var det på Rosersberg, och vid skid-VM i Falun, men vi måste börja lära av misstagen.

 

UPPDATERING!

Efter Johans text har Polisförbundet i Göteborg kontaktat polisledningen och fått beskedet att den aktuella matpåsens innehåll inte medför förmånsbeskattning. Blåljus gläds åt det beskedet!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994