Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-21 09:40

Polisyrket kräver respekt

Blåljusutredningen, som skall lämna sitt betänkande den 15 januari får idag, torsdag ett par saker till att överväga. Dels vill Regeringen reda ut om det ska gå att kroppsvisitera vittnen mm för att söka farliga föremål, dels vill Regeringen att poliser ska få bättre möjligheter att få skadestånd utdömda.

Blåljus har vid upprepade tillfällen påpekat de märkligheter som understundom förekommer vid våra domstolar, där det förutsatts att poliser ska tåla kränkningar som vanliga människor skulle få skadestånd för utan att poliserna fått motsvarande skadestånd.
Det har handlat om stenkastning, beskjutningar, misshandel och mycket annat som drabbar poliser i tjänsten. Bland annat har det framhållits att poliser i särskilt utsatta områden skulle behöver ha en högre beredskap att mötas av våld, varför deras rättighet till skadestånd skulle vara ännu mindre än andra polisers. Blåljus och Polisförbundet har så klart satt ljuset på denna orimlighet, och i detta fall har politiker lyssnat, även om det tagit tid.

DN berättar att Riksdagen redan i våras i ett tillkännagivande begärt en översyn av polisers möjlighet till skadestånd. Nu har Regeringen tagit tag i saken vilket Justitieminister kommenterar till DN:

– Det är viktigt att vi ökar respekten för poliser och deras arbete. Man ska veta att om man ger sig på poliser så riskerar man både ett ordentligt straff men också att få betala ersättning till den enskilde polisen. Det ska inte råda någon tvekan om det. Justitieministern tillägger att ett stärkt regelverk också är viktigt för att göra polisyrket attraktivt, inte minst i ljuset av den rådande personalbristen.

    

– Det kan i förlängningen ha betydelse för hur många som söker sig till yrket menar Morgan Johansson... Uppdraget som ges i tilläggsdirektiven ska redovisas senast den 29 juni 2018.

 

Blåljus välkomnar att regeringen följer riksdagens tillkännagivande från i våras. Skadeståndsfrågan har av drabbade poliser och poliser runt dem varit en sten i skon, en nagel i ögat och en tagg i hjärtat. Poliser är människor och borde behandlas som sådana av det rättsväsende de är en del av. Med det sagt, anar vi ändå, att det krävs något mer för att göra polisyrket attraktivt igen och vända polisflykten. Poliserna som överväger att lämna yrket har i en undersökning berättat vad det handlar om.


En lön som det går att leva på... För skadeståndet räcker inte. Vi ska inte behöva ta en tjuvsmäll en gång i månaden för att få upp lönen!


Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994