Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2019-02-18 12:00

Arbetsskada vid beordrad träning - Arbetsgivaren tar inte sitt ansvar?


Poliser ställs dagligen inför svåra situationer som måste lösas på något sätt. Helst utan våld. Men det finns även situationer när poliser tvingas bruka våld i tjänsten, situationerna kan variera från terrordåd till pågående dödligt våld eller helt vanliga krogbråk eller misshandelsfall. En del gärningsmän låter sig inte gripas frivilligt. För att klara dessa arbetsuppgifter måste poliserna så klart vara rätt utbildade och tränade.

 

Polismyndigheten har därför beslutat att alla poliser i yttre tjänst ska genomgå en 48 timmars Polkon-utbildning per år. Som en konsekvens av det fruktansvärda terrorisdådet på Drottninggatan den 7 april 2017 har utbildningen utökas att innehålla bland annat övningar i hur polisen ska agera vid pågående dödligt våld, terror. Intiativet av Polismyndigheten är mycket bra då utbildning av poliser i yttre tjänst varit försummad under många år.

 

Det som är mindre bra är alla arbetsskador som uppstått vid utbildningen. Bara under 2018 skadade sig över 100 poliser i samband med utbildningen. Det som är häpnansväckande är att Polismyndigheten inte fullt ut ersätter poliser som skadar sig under utbildning. Polismyndigheten har försäkringar för sina anställda via PSA/Polis och AFA.

 

Det senaste avslaget för ekonomisk ersättning rör en kollega som var beordrad till Polkon-utbildning. Övningen rörde ingripande mot dödligt våld. Polisen möttes av en beväpnad angripare. Han avlossade sitt vapen mot gärningsmannen och backade snabbt. Polisen snubblade då över en stol som låg ned och skadade huvudet, nacke och rygg. I fallet tog han emot sig med vänster hand vilket medförde en fraktur på vänster pekfinger.

 

Som en konsekvens av skadan fick han arbeta i inre tjänst vilket innebar en ekonomisk förlust på 4000 kronor i förlorad OB ersättning samt beredskapstillägg. Enligt AFA så täcker inte försäkringen då det var en övning samt att han inte blev sjukskriven.


Vår grunduppfattning kvarstår dvs att Polismyndigheten är ansvarig om en polis skadar

sig i tjänsten och det inkluderar beordrad instruktörsledd utbildning. Uppstår det en ekonomisk skada och inte arbetsgivarens försäkringar täcker det får Polismyndigheten själva stå för ersättning vid inkomstförlust, invaliditetsersättning samt sveda och värk.

 

Om Polismyndigheten på allvar vill bli en mer attraktiv arbetsgivare så ska en sådan självklar fråga lösas omgående.  

 

Förbundsregion Stockholm

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994