Publicerat 2020-01-21 03:40

Politiker diskuterade polisutbildningen i Nordegren & Epstein

Alla är eniga om att poliserna behöver bli fler. Men yrket är som bekant krävande och ställer mycket höga krav på dess utövare. Så hur ska polisutbildningen bli mer attraktiv och locka fler sökande till att göra jobbt och stanna kvar i yrket. Det vara frågan som Fredrik Lundh Sammeli och Johan Forssell diskuterade i P1 27 minuter in i programmet.
 
 
Som alltid i Nordegren & Epstein var programledarna pålästa och ställde relevanta frågor som fick politikerna att förklara och utveckla sina ståndpunkter. Kanske är det inte rätt tid just nu att göra polisutbildningen fullt ut akademisk i morgon, men när vi har fått upp antalet poliser till en rimlig nivå. Det gäller att kapa trösklarna till att söka utbildningen utbildningen, och då kan avskrivna studielån vara en väg. Både Lundh Sammeli, (s) som är ordförande i Justitieutskottet och Forssell, (m) rättspolitiske talesman verkade väl införstådda med vad som krävs, men har lite olika förslag till lösningar.
 
Johan Forssell sammanfattar sin åsikt på Twitter: "Sverige behöver betydligt fler poliser i närtid, men antagningssiffrorna till polisutbildningen lämnar mycket övrigt att önska. För mig står det klart att polisyrket behöver göras mer attraktivt. Lönefrågan går inte att komma runt."

Inget i programmet motsäger att Lundh Sammeli har en liknande åsikt, låt vara att han i stället för en riktad lönesatsning menar att de tillskjutna pengarna i polismyndighetens budget ska leda till ett bättre löneläge för poliserna.

Tommy Hansson


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994