Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-08-10 11:20

Politiska prioriteringar kan ge lag och ordning

Blåljus har uppmärksammat ett par texter i landsortstidningar, som är högst tänkvärda i tider då det talas om att region Stockholm ska rekrytera poliser från övriga Sverige. Samtidigt som höstens intagning till PHS inte kan fylla platserna med kvalificerade sökande. Den här gången heller. Hör vad Stf ordförande i Polisförbundet, Christer Palmkvist säger om det...I Skaraborgs Allehanda,
skriver den lokale politikern för KD, Conny Brännberg en debattartikel, som tar sin utgångspunkt från ett samtal han hade med sin dotter för 20 år sedan.

De såg en väktarbil körde fram till en port. Väktaren klev ur bilen, låste upp och körde in sitt fordon Jag vände mig till min dotter och frågade henne om hon visste vad en väktare är. Hennes svar har följt med mig sedan dess:

”De skyddar oss, för polisen hinner inte.”


Nota bene, att detta hände för 20 år sedan. Sedan dess har väktarna ökat starkt i antal, medan poliserna i förhållande till befolkningen och arbetsuppgifterna snarast minskat. Idag finns det väl knappast ett sjukhus eller en arbetsförmedling eller en kommunal reception utan lås och väktare så det som Connys dotter uppfattade för 20 år sedan har om inte annat besannats.

Conny vill se ett höjt anseendet för att vara polis. Utbildningen ska vara gedigen. Några poliser light vill vi inte ha. De ska vara välutbildade, kunniga och tillgängliga. Som ett led i denna satsning måste vi också se över arbetsvillkor och arbetsmiljöer för poliserna. Det måste finnas såväl utvecklingsmöjligheter inom kåren, som möjlighet att lönen ökar.

I samma riktning talar en ledare i Smålandsposten. Ledaren talar om att politiker så klart måste prioritera. Faktum är att det inte är helt populärt att ställa vissa yrken och funktioner framför andra. Men faktum är att det finns arbete som är viktigare än annat och som bör prioriteras politiskt. Upprätthållande av lag och ordning – det som ibland kallas för statens hårda kärna – är exempel på sådant arbete. Utan grundläggande trygghet och frihet hotas nämligen även alla andra samhällsfunktioner, konstaterar tidningen.

Tidningen konstaterar att larmen om hur polisbristen slår har förekommit ett tag,
bland annat från åklagare som sett hur barnärenden läggs på hög. Samtidigt som alltfler frustrerade poliser väljer att lämna yrket, ofta på grund av bristande löne- och arbetsvillkor. Till det kommer att de senaste årskullarna av polishögskolornas klasser har gapande hål jämfört med om platserna fyllts till 100%. Trots att begåvningskraven sänkts, och att många söker till utibildningen, har  inte tillräckligt många fyllt kraven som ställs på en blivande polis.

Tidningen skriver:

"Villkoren är helt enkelt för dåliga. Intervjuer med avhoppade poliser vittnar om ett stort engagemang för yrket – men även om en stor frustration över löner och arbetssituation. Det är där den stora förändringen måste till, och sanningen är att Socialdemokraternas vallöfte om tusentals fler poliser inte är någonting värt om rekrytering och bemanning inte fungerar.

Många som lämnar polisyrket söker sig i stället till andra myndighetsjobb, bland annat hos Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och tjänar då tusentals kronor mer än vad Polisen kunde ge dem efter flera yrkesverksamma år. Sett till de olika arbetsuppgifterna och samhällsfunktionerna – är det rimligt?"


Upprätthållande av lag och ordning måste med nödvändighet vara politikens huvuduppgift. Polisväsendets kris gör att statens hårda kärna håller på att bli oroväckande skör, konstaterar tidningen. Då krävs att polisen återigen blir en attraktiv arbetsplats med bättre villkor och högre löner. I ett land med ett av världens högsta skattetryck måste åtminstone grundläggande trygghet och frihet garanteras. När så inte sker är det politikernas skyldighet att prioritera om, avslutar tidningen sin läsvärda ledare.

 

Blåljus kan bara hålla med. Polisbristen och nya arbetsuppgifter för poliserna, leder till att medborgarna inte får det skydd och den trygghet de har rätt att kräva av ett starkt välfärdssamhälle. Det visar sig även i de trygghetsundersökningar som visar att otryggheten är ojämt fördelad. Vissa orter och exempelvis kvinnor drabbas av en större otrygghet än andra. För att bryta den utvecklingen krävs att de poliser vi har väljer att stanna kvar i yrket och att fler poliser kan rekryteras till statens hårda kärna...


Tommy Hansson

  
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994