Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-15 12:00

PRIO1:#flerpoliser Studio Ett har frågat Partiledarna

I sitt stora reportage om polisbristen i Sveriges avlånga land, noterar Studio Ett att polisbristen är en mycket viktig fråga för medborgarna inför valet. Dessutom ger programmet bestickande exempel på vad polisbristen kan leda till. Blåljus har skrivit ut vad ledarna för riksdagspartierna hade för åsikter om polisnärvaron i programmet.

Statsminister Stefan Löfven, som ju leder Socialdemokraterna, säger att polisnärvaron ”behöver bli mycket bättre, ingen tvekan om det, och det är därför som vi måste upp i antal poliser.  Vi vill ha tiotusen till till polismyndigheten till år 2024, Det är därför vi går upp nu i antalet utbildningsplatser så att vi nu utbildar dubbelt så många poliser och vi ger mer resurser till Polismyndigheten än de själva begärde för att både kunna gå upp i bemanning och förbättra villkoren, förbättra utrustningen för polisen.  Men det är Polismyndigheten som måste avgöra var poliserna ska vara men jag ser framför mig att vi måste ha fler poliser i glesbygd också”…

 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor noterade att ”i Februari kunde vi höra om ett fall i Hudiksvall där två pojkar blev misshandlade av sin pappa, men polisen kunde inte komma för de var tolv mil bort och bevakade en fotbollsmatch i Gävle. Det är bara ett av många alarmerande exempel. För det första måste vi se att det krävs fler poliser, tiotusen fler poliser. För det andra vill vi införa en ettårig polisutbildning, annars kommer man inte att kunna få ut poliser i den takten som behövs nu framöver och andra länder har ettåriga polisutbildningar, vilket har varit framgångsrikt. Och det sista är en lönehöjning för poliserna nu, med fyra till femtusen till i månaden.”

 

Annie Lööf, Centerpartiet säger att polisnärvaron ”fungerar inte alls skulle jag vilja säga, i polisområde Södra Lappland så är det på vardagskvällar bara en polisbil och det är på en yta motsvarande nästan hela Danmark. Vi behöver se till att öka attraktiviteten, att jobba i gles- och landsbygd som polis, vi behöver ha ett antagningssystem som det som fanns tidigare. Vi behöver se till att fler poliser anställs och att de får bättre villkor i form av lön och bättre utrustning. Det är några viktiga delar för att polisen ska finnas i hela landet.”

 

(Blåljus förmodar att det tidigare antagningssystemet syftar på att lokala eller regionala poliser var involverade i rekryteringsprocessen och rekryterade sina blivande kollegor i stället för den centraliserade antagningen idag som i stort sköts av Pliktverket)

 

Sverigedemokraterans partiledare, Jimmie Åkesson säger att ”det fungerar väldigt dåligt särskilt på landsbygd och gelsbygd. Polistätheten behöver öka, och vi har sagt att på medellång sikt ska vi ha 250 poliser per 100000 invånare, vilket är nån form av EU-snitt. Vi är väldigt långt från det idag. Men sen behöver vi överhuvudtaget fler polisanställda, vi behöver civil personal och återinföra beredskapspolisen som kan avlasta den riktiga polisen så att den riktiga polisen kan vara tillgänglig i yttre tjänst över hela landet och i synnerhet i glesbygd där avstånden är enorma.”

 

Moderaternas Ulf Kristersson beskriver hur polisbristen ”drabbar landsbygden extra hårt, där det kanske  finns en enda polisbil på ett gigantiskt område, det skadar förtroendet för hela statens förmåga, skulle jag säga. Vi vill ha tiotusen fler poliser, tiotusen fler polisanställda. Det betyder att vi dramatiskt måste öka attraktiviteten i polisyrket, och göra att fler stannar kvar som poliser. Vi har föreslagit betald polisutbildning, vi har föreslagit högre lön för poliser, skärpta straff som gör arbetet mer meningsfullt på flera platser i landet.”

 

Miljöpartiets Gustav Fridolin beskrev hur hans parti ser på polisbristen: ”För alldeles för många är det  för långt till polisen, och man känner inte att polisen är nära och tillgänglig, det drabbar tryggheten. Nu bygger vi ut polisen, polisen får mycket mer resurser och vi har byggt ut utbildningarna. Det är viktigt att se att en av anledningarna till att det ser ut som det gör, är att under ett antal år utbildades det inte tillräckligt med poliser. Framför allt i delar av landet där det kan vara svårare att rekrytera är det viktigt att det går att anställa erfarna poliser och därför behöver vi bygga upp den här utbildningen och bygga ut utbildningen.”

 

Liberalernas partiledare Jan Björklund säger att "det är alldeles för dåligt, det krävs i grunden fler poliser och när de poliser tillförts krävs det en ökad geografisk spridning, det behövs både polisstationer som folk kan gå till och anmäla och så, och det behövs också naturligtvis ingripandepoliser, utryckningspolis behövs också på fler platser så att man kan få det i rimlig tid när man ringer och måste ha hjälp."

 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger att polisnärvaron ”ofta är väldigt dålig, och det beror på polisbristen. Vi har det berömda exemplet med att det ibland bara finns en polisbil i Södra Lappland som exempel .  Vi har nu gjort en betydande satsning med Regeringen för att utöka utbildningsplatserna på polisen och det är sättet att lösa det på lång sikt. Utbilda poliser, men det som ibland kan gå snabbare är att öka antalet civilanställda på polisen så att man frigör fler poliser till yttre tjänst som man behöver polisutbildning till.”

 

Blåljus håller inte med alla partiledarna om allt vad de säger. Vi vet heller inte om deras uttalanden kom med i sin helhet i programmet, men trots allt visar det på en bred insikt om att Sveriges poliser behöver bli fler. En del har också uppfattat att för att bli fler behövs en rejäl uppvärdering av yrket. Andra vill dock korta av utbildningen till ett av samhällets svåraste jobb. Men det finns inga genvägar till världens bästa polis.


Lyssna gärna på ljudklippen via länken i början av artikeln, och dra dina egna slutsatser.


Tommy Hansson

Gilla sidan: