Publicerat 2018-09-03 10:10

Rättspolitiken fortsätter att debatteras inför valet

Skjutningar, gängbrottslighet, utsatthet för brott, sexualbrott, straffskärpningar, fler poliser, utvisningar, förebyggade åtgärder, offentligt register över sexualbrottslingar, NTU trygghetsmätningar, anmälningsbenägenhet, anonyma vittnen, rättssäkerhet, vardagsbrott och uppklaringsprocenter, mängdrabatter.

Det var några av ämnena för en rättspolitisk debatt som hölls i radioprogrammet "I Lagens namn" under söndagen. Debattledare var Martin Wicklin, och både engagemanget och tempot var mycket högt, då alla ämnena diskuterades under en halvtimma. Debattörerna var ibland eniga om vissa frågor, men ibland hettade det till ordentligt. Det var Socialdemokraternas justitieminister Morgan Johansson, Moderaternas Tomas Tobé och Sverigedemokraternas Adam Marttinen som bjudits in till programmet som spelades in live.
Trots att alla partier i riksdagen inte var inbjudna (förmodar vi) var det en intressant debatt som visade på likheter och skillnader mellan de partier som deltog.
DN har samtidigt en genomgång av brott och poliser, uppklaringsandelar mm, under rubriken Fakta i frågan. Bland annat dras följande slutsats: "Det går inte att med säkerhet svara på varför brottsuppklaringen i Sverige minskat över tid. En trolig förklaring är minskade personalresurser. Antalet poliser i förhållande till befolkningen har minskat sedan 2011 samtidigt som antalet polisanmälningar har ökat något". Blåljus anar att resurskrävande polisutredningar och väldigt grova brott även kan ha påverkat resurserna till mindre prioriterade områden...

Den som vill se ytterligare Fakta i frågan enligt DN, kan göra det här, där seriens olika brottsrelaterade artiklar sammanfattas.

Den som vill läsa en sammanfattning av samtliga riksdagspartiers (+fi:s) synpunkter på polisen, lag och rätt kan göra det i Metro. Blåljus noterar dock, att en så pass kortfattad sammanställning inte kan bli fullständig, utan ger en översiktlig bild. De olika partiernas åsikter överlappar allt som oftast varandra.

Å andra sidan finns hos Metro länkar till partiernas egna texter om lag och rätt, brott och straff.

Nu finns Polisförbundets debatt från i torsdags mellan Tobé och Johansson att se här på Blåljus via Expressen. Där deltar även poliserna Ted Eriksson och Hanif Azizi och Polisförbundets ordförande Lena Nitz.Tommy Hansson


Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994