Publicerat 2020-08-21 18:00

 

Polisen och covid-19 i höst

- ny inriktnig för bl a hemarbete


Polisregion Stockholms inriktning gällande covid-19 hösten 2020 gäller alla medarbetare. Riktlinjerna är omfattande; utbildning, hemarbete…
Avseende "hemarbete" framgår bl a:
 

"Polisens inriktning för arbete hemifrån är anpassad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
De som
kan arbeta hemifrån bör göra det om verksamheten tillåter utifrån möjligheterna av hantering av skyddsvärda uppgifter och IT-säkerhet och det kan ske utan att verksamheten påverkas negativt."


Myndighetens inriktningen bifogas här [- länkarna i dokumentet kopieras och klistras in i Explorer/Intrapolis]

 

Finner du att någon inte följer denna inriktning eller har frågor – kontakta regionens huvudskyddssamordnare

roger.ostergren@stockholm.polisforbundet.se

 

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994